Historia

Toimintamme juuret ulottuvat 1800-luvulle.

Kadunrakennustöitä Viidennellä linjalla vuonna 1927. Kuva: ric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo

Staran juuret ovat syvällä Helsingin ja Suomen historiassa. Teollistumisen, kaupungistumisen ja asteittaisen vaurastumisen myötä kasvoi uudenlainen tapa ajatella yleistä ja yhteistä hyvää. Valtio ja kunta ottivat 1800-luvun puolivälin jälkeen yhä enemmän yhteisiä töitä hoitaakseen.

Muutoksen mukana perustettiin vuonna 1878 kaupungin rakennuskonttori, Staran kantaemo. Sen töiden ydintä olivat heti alkuun Starallekin tutut rakentaminen sekä katujen, puistojen, metsien ja yleisten alueiden hoito.

Rakennuskonttorin töihin kuului alkuvaiheessa lähes kaikki mitä kaupungissa tapahtui, kuten kaupungin kartaston täydennys, kaasulaitoksen valvonta ja alkeellinen joukkoliikenne.

Rakennuskonttori kasvoi, kehittyi ja nimikin vaihtui vuonna 1954 rakennusvirastoksi. 1990-luvulla liiketoiminnallinen ajattelu ja tilaaja-tuottaja-mallin mukainen toiminta vahvistuivat. Haettiin kustannustehokkuutta.

Tilaaminen ja tuottaminen eriytettiin selvemmin vuonna 2009, kun perustettiin itsenäinen tuottajaorganisaatio, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, joka alkoi pian käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

Vuoden 2017 johtamisjärjestelmäuudistus mullisti koko kaupunkiorganisaation. Kymmenet virastot yhdistyivät neljäksi toimialaksi. Samassa yhteydessä Starasta tuli Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos 1.6.2017.

Liikelaitoksena Stara on edelleen kaupungin oma palveluntuottaja. Sen toimintaa valvoo johtokunta. Arjen työ Helsingin hyväksi jatkuu.

Historiatiedon lähde: Mustonen, Pertti (2003) Näkyvää työtä.
Kuva: Eric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo