Verkostoyhteistyö

Stara ei tuota vain palveluja Helsingin tarpeisiin, vaan myös avaa työssä syntyvää paikannus-, kulutus-, suoritus- ja huoltotietodataa vapaan kehittämisen tueksi.

Nainen ojentaa tablettia miehelle, joka on tietokoneruudun ääressä.
Kuva: Aki Rask

Haluamme olla kehityksen kärjessä ja mukana uuden luomisessa. Laajan kaluston ja osaavan henkilöstömme myötä Stara soveltuu hyvin pilotointikohteeksi uusille toimintamalleille. Toimimme innovaatioalustana ja veturiorganisaationa ketterille kokeiluille ja esikaupallisille hankkeille. 

Teemme tiivistä kehitys- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos, VTT, Forum Virium ja Vaisala. Olemme aina avoimia uusille aloitteille.

Sähköisiä ratkaisuja

Sähköiset ratkaisut ovat isoja askelia kohti hiilineutraaliutta. eRetrofit-hankkeessa Stara yhdessä Forum Viriumin, VTT:n ja TAMK:n kanssa tutkii mahdollisuutta muuttaa Staran ajoneuvokalusto sähköiseksi. Projektissa dieselkuorma-auto muutetaan sähkökäyttöiseksi ja todennetaan ajoneuvon sähköistämisen kokonaiskustannukset koko elinkaaren ajalta.

Stara on myös kehittänyt Wihuri-yhtiön kanssa eWille-hybridiversion Wille-ympäristönhoitokoneesta. Prototyypissä eWillen energianlähteenä työssä on akku. Sähköistämisen rinnalla uusiutuvan dieselin käyttöä lisätään jatkuvasti. Muutoksen taustalla on Biosata-hanke ja siihen kuuluva laaja yhteistyökumppaneiden verkosto.

Hackathoneista vauhtia

Stara käyttää hackathoneja uusien tuotannollisten ratkaisujen löytämiseksi. Hackathoneissa kilpailutiimit ovat ratkoneet osallistujaorganisaatioiden asettamia haasteita. Kisojen tuloksena Staralle on syntynyt useita innovaatioita, joista osa on jo jalostunut sovelluksiksi ja osaa kehitellään yhteistyössä kilpailutiimien ja niiden taustaorganisaatioiden kanssa.

Staran hackathon-haasteista ovat syntyneet jo käytössä olevat ratkaisut, kuten ajoneuvojen turhia siirtoja vähentävä SiirtoSoitto-sovellus ja katujen hoitoa optimoiva Apuri.

Katujen hoidon optimointi

Staran hoidossa on noin 62 prosenttia Helsingin katualueesta. Monet Staran verkostokehittämisen kokeilut, hankkeet ja valmiit sovellukset liittyvät ajoneuvoihin, työkoneisiin ja katujen hoidon ajojen optimointiin. Stara testaa pilottikokeiluna katujen kuvaamisen ja konenäön mahdollisuuksia yleisten alueiden töiden tehostamiseksi. Robotiikka ja digiratkaisut tehostavat resurssien ja kaluston hallintaa. Näissäkin hankkeissa Stara tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Kuva: Aki Rask