Nätverkssamarbete

Nainen ojentaa tablettia miehelle, joka on tietokoneruudun ääressä.
Bild: Aki Rask

Stara öppnar upp den information om lokalisering, förbrukning, prestationer och service som uppstår i deras arbete som stöd för fri utveckling.

Tack vare sin omfattande utrustning och kunniga personal lämpar sig Stara bra som pilotobjekt för nya verksamhetsmodeller. Vi är en innovationsplattform och lokomotivorganisation för flexibla försök och förkommersiella projekt.

Vi har ett intensivt utvecklings- och forskningssamarbete med universitet, forskningsinstitutioner och företag. Till våra samarbetspartner hör bland annat Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Arbetshälsoinstitutet, VTT, Forum Virium och Vaisala. Vi är alltid öppna för nya initiativ.

Bild: Aki Rask