Beredskap

Kolme staralaista valmiusharjoituksessa öisessä Helsingissä. Miehet siirtävät betoniporsaita autosta kadun sulkemiseksi. Poliisi ja sotilas partioivat vieressä.
Bild: Puolustusvoimat / Meri Leppänen

Vi är Helsingfors stads pålitliga partner i oförutsedda situationer som kräver snabba åtgärder. Tack vare våra flexibla resurser är vi kontinuerligt beredda på oljebekämpningsolyckor. Vi är omedelbart där för att rensa bort stormskadornas spår eller för att skydda stränderna i Helsingfors mot översvämningar. Vi understöder också staten till exempel vid säkerhetsarrangemangen för statsbesök.

Under coronaviruspandemin byggde vi testningsstationer samt skaffade och levererade brådskande skyddsutrustning till social- och hälsovården. Under krisen i Ukraina har vi inrättat mottagningsställen i hamnar. Stara är alltid beredd att hjälpa till.

Läs mer om hur Helsingfors stad arbetar för en trygg och säker vardag här.