Kontaktuppgifter och respons

Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara har sitt huvudkontor i Ilmala i Helsingfors, på Ilmalagränden 2 L. Vi har också flera andra baser på olika håll i Helsingfors.

Stara
PB 1660
00099 Helsingfors stad
Stara@hel.fi

Helsingfors stads telefonväxel: 09 310 17000
Helsingfors stads telefonkatalog
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

Frågor och respons om Stara och dess arbete

Du kan skicka frågor och respons gällande vårt arbete via stadens responssystem, där responsen behandlas och styrs till rätt person, och svaren följs upp. Genom systemet styrs också meddelanden som inte är avsedda för Stara vidare inom staden.