Beslutsfattande

Staras verksamhet har sedan den 1 juni 2017 letts av direktionen för affärsverket för byggtjänster. Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Stadsstyrelsen väljer medlemmar och suppleanter till direktionen för en mandatperiod på två år. Stadsstyrelsen väljer också en ordförande och en vice ordförande för direktionen.

Staras direktion

MedlemSuppleant
Timo Laitinen (oberoende)Maarit Toveri (Saml)
Anita Hellman (SDP)Kalle Mikkolainen
Vellu Taskila (Gröna)Anna Laine
Outi Säntti (stadskansliet, ekonomi- och planeringsavdelning)Pontus Juntunen (stadskansliet, strategiavdelningen, utvecklingsenhet)
Markus Kühn (stadskansliet, strategiavdelning)Mauno Kemppi (sektorn för fostran och utbildning, förvaltnings- och stödtjänster, lokaltjänster)

Mer information: förvaltningsjurist Eero-Pekka Eskelinen, Eero-Pekka.Eskelinen@hel.fi, tfn 09 310 38 425
Information om beslutshandlingar och tjänstemannabeslut hittar du på finska.