Ansvar

Stara skapar förutom ett trivsammare Helsingfors även en rättvisare värld. Stadens målsättningar, värderingar och etiska principer styr vårt arbete.

Kaksi staralaista vaihtaa liikennemerkkejä uusiin. Kuva: Veikko Somerpuro
Bild: Veikko Somerpuro

Miljöansvar och kvalitet i byggandet

Stara har tilldelats certifikatet Ekokompassen som ett tecken på att målen i miljöprogrammet uppnåtts. Vi är en aktiv aktör inom Östersjöutmaningen, vars mål är att skydda Östersjön.

Genom att följa principerna för Ekokompassen sparar Stara in på kostnaderna för avfall, material, vatten och energi. Under de senaste åren har vi i synnerhet fått ner fastigheternas energiförbrukning. Varje år deltar många anställda inom Stara i stadens utbildning för ekostödpersoner. Teamen av ekostödpersoner främjar avfallssortering och materialåtervinning, ger tips på hur man kan spara energi och sprider information om exempelvis miljöledningssystemet.

Byggandets Kvalitet BYKVA rf har beviljat Stara RALA-certifikatet. Certifieringen är ett förfarande för utvärdering och godkännande av verksamhetssystem inom byggbranschen, genom vilket en organisations verksamhetssystem bekräftas offentligt. Certifikatet är ett bevis på verksamhetens nivå och kvalitet.

Läs mer om Staras miljöansvar i årsberättelsen på finska