Organisation

Stara har tagit hand om Helsingfors som självständig aktör sedan 2009, men våra rötter går tillbaka till byggnadskontoret som grundades redan 1878. Stara blev ett affärsverk år 2017. Staras verksamhet leds av en direktion som utses av stadsstyrelsen. Timo Martiskainen är verkställande direktör.

Staras organisation 2022


Staras organisationsplan