Stara

Stara är Helsingfors stads egen byggtjänst – en mångsysslare inom byggande, miljövård och logistik. Vi är cirka 1 400 experter som tar hand om Helsingfors. Vi har som mål att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren och serviceproducenten inom branschen – en ansvarsfull och konkurrenskraftig föregångare.

Kolme puutarhan työntekijää asettelevat orvokkeja laatikoihin ja telineisiin.
Staras servicestig, ritning

Tjänster för Helsingfors

Affärsverket Stara producerar tillförlitligt och flexibelt alla tjänster inom stadsbyggande och underhåll för Helsingfors – från stora byggprojekt till små reparationer och från långvariga avtal om skötsel av växter till kartläggningar av enskilda träds skick. Aktörer inom staden kan enkelt och snabbt beställa via Stara. Stara erbjuder också den kompetens som finns i ett stort nätverk av underleverantörer, och en oslagbar lokalkännedom om Helsingfors.

Läs mera
Staras arbetare renar gator med vatten

Gatuunderhåll
Stadsmiljösektorn organiserar underhållet av Helsingfors gator. Läs mer här.

Cyklister vid stranded i Busholmen
Nytt i Helsingfors
Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator. Läs mer här.
Rhododendron park
Gröna famnar, promenader i Helsingfors parker
Webbplatsen tar invånare och andra parkintresserade på promenader i huvudstadens förtjusande och mångfacetterade parker. Läs mer här.