Affärsverket Stara

Mies siivoaa katuja Wille-koneen kyydissä
Bild: Veikko Somerpuro

Vi är affärsverket Stara, som sköter Helsingfors stads byggtjänster. Vi producerar tjänster kring byggandet och skötseln av stadsmiljön samt logistik för Helsingfors stads behov.

Vi har lång erfarenhet av byggande, skötsel och underhåll av gator och parker. Vi bygger och underhåller också stadens lokaler, såsom skolor, daghem och andra verksamhetslokaler. Vi tar hand om Helsingfors natur, stadsskogar och strandvatten.

Vi är en mångsidig aktör, och till våra tjänster hör även arbeten som kräver specialkompetens, allt från markundersökningar till framställande av konstverk. Vi ordnar med allt som en fungerande stad behöver.

Bild: Veikko Somerpuro

Servicehelheter

Stadstekniskt byggande
Vi bygger och rustar upp gator, parker och torg. Vi erbjuder också experttjänster i frågor som rör marken och berggrunden.

Stadstekniskt underhåll
Vi sköter stadens gator, parker och allmänna områden och rustar upp allt som hör till stadsmiljön, från asfalt till lekredskap.

Byggteknik
Vi är specialiserade på att renovera fastigheter i stadens ägo. Vår kärnkompetens omfattar även renoveringar och restaureringar av specialkonstruktioner samt förnyelser.

Miljövård
Vi sköter stadens skogar och odlingsmarker samt naturområden. Till våra uppgifter hör också renhållning av strandvattnen och skärgården. Vi erbjuder också tjänster inom växthusodling, trädvård och planering av grupper av växter.

Logistik
Vi tillhandahåller de bil-, maskin- och transporttjänster som staden behöver samt många tekniska tjänster.Vår logistikcentral levererar de redskap och den utrustning som behövs i det dagliga arbetet på olika håll i staden. Vi har också skylttjänster, återanvändningscentral, flaggningstjänster och uthyrning av utrustning.

Förvaltning
Förvaltningen stöder ledningen av Stara och uppnåendet av målen genom sitt basarbete och utvecklingsprojekt. Förvaltningsenheterna är personal, ekonomi, kommunikation, informationsförvaltning, stöd för förvaltningen och beslutsfattandet samt verksamhetslokaler.