Natur

Staran työntekijät kunnostavat pitkospuita Paloheinän metsässä.
Bild: Elina Lampela

Helsingfors är ovanligt skogbevuxet för att vara en europeisk huvudstad. Skärgården utanför Helsingfors erbjuder också goda möjligheter till friluftsliv. Vården av den fantastiska naturen i Helsingfors är långsiktigt arbete, som kräver lokalkännedom och erfarenhet.

Staras personal tar hand om Helsingfors stadsnatur på land, till havs och i skogarna. Vi sköter stadsskogar, ängar och andra naturområden. Till våra tjänster hör också renhållning av strandvattnen och skärgården.

Till de naturområden som vi sköter hör bland annat Centralparken, skogarna i Noux, Helsingfors landskapsåkrar, Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde, Tomtbacka gård och Helsingfors skärgård.