Natur

Staran työntekijät kunnostavat pitkospuita Paloheinän metsässä.

Helsingfors är ovanligt skogbevuxet för att vara en europeisk huvudstad. Skärgården utanför Helsingfors erbjuder också goda möjligheter till friluftsliv. Vården av den fantastiska naturen i Helsingfors är långsiktigt arbete, som kräver lokalkännedom och erfarenhet.

Staras personal tar hand om Helsingfors stadsnatur på land, till havs och i skogarna. Vi sköter stadsskogar, ängar och andra naturområden. Till våra tjänster hör också renhållning av strandvattnen och skärgården.

Till de naturområden som vi sköter hör bland annat Centralparken, skogarna i Noux, Helsingfors landskapsåkrar, Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde, Tomtbacka gård och Helsingfors skärgård.