Byggnader

Kolme miestä tutkii piirustuksia Suvilahden kaasukellon huipulla.
Bild: Veikko Somerpuro

En livskraftig stad och dess invånare behöver daghem och skolor, motionsplatser och saluhallar, hälsocentraler och sjukhus. Nya uppförs och gamla byggs om för att motsvara nya användare och behov.

Vi på Stara har specialiserat oss på reparationer och renoveringar av stadsägda byggnader medan de används. Stara producerar lämpliga hustekniktjänster för alla offentliga lokaler och andra objekt inom staden.

Vår kärnkompetens omfattar även renoveringar och restaureringar av värdefulla byggnader och specialkonstruktioner samt förnyelser – såväl små som stora.

Kunnigt byggande: skyddsobjekt, konst och design

Helsingfors värdefulla byggnader och skyddsobjekt kräver kännedom om traditionellt byggande och skyddsperspektiv samt kompetens i hantverksmässigt byggande. Stara har både traditionell kunskap och modern produktionsutrustning. Vi har lång erfarenhet av byggande och restaurering av krävande specialobjekt, både inomhus och ute.

Specialkompetens inom byggande krävs också för förverkligande av unika designobjekt och konstverk. När Staras erfarenhet kombineras med dess mångsidighet skapas upplevelser.
Stara är Helsingfors trogna samarbetspartner när det behövs någon som kan åstadkomma unika produkter, små serier, konstverk och liknande unika upplevelser.

Till våra mest betydande byggnadsobjekt hör bland annat renoveringarna av saluhallarna i Hagnäs och Sandudd samt Gamla saluhallen, restaureringen av gasklockan i Södervik, renoveringen av Maria sjukhus till startup-central, reparationer för att bevara Lappvikens sjukhus, byggandet av en bas i Nordsjö samt inredning till stadshusets aula och många av Helsingfors bibliotek.