Vastuullisuus

Stara luo paitsi viihtyisämpää Helsinkiä, myös reilumpaa maailmaa. Kaupungin tavoitteet, arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat arjen työtämme.

Kaksi staralaista vaihtaa liikennemerkkejä uusiin. Kuva: Veikko Somerpuro
Kuva: Veikko Somerpuro

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu

Toimimme liiketaloudellisen periaattein ja huomioimme kaupungin kokonaisedun. Olemme merkittävä työllistäjä myös laajan alihankintaverkostomme kautta. Toimintamme on läpinäkyvää omistajillemme, helsinkiläisille. Kannattava, kestävästi hoidettu tuotanto mahdollistaa sekä palvelujen kehittämisen että yhteiskuntavastuun. Käytämme hankinnoissa ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerejä.

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ohjaavat toimintaamme. Pidämme huolta henkilöstöstämme ja tarjoamme vapautuville vangeille työtoimintaa sekä työllistämme satoja kesä- ja kausityöntekijöitä. Rakennamme hyvää elinympäristöä vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa.

Kuva: Veikko Somerpuro

Avoimuus

Stara pyrkii osaltaan siihen, että päätöksenteko on avointa ja kaupunkilaisilla on pääsy tiedon äärelle. Staran päätösasiakirjat julkaistaan verkossa, asiakirjat arkistoidaan, ja kaupunkilaisten palautetta kuunnellaan tarkasti.

Ympäristövastuu ja rakentamisen laatu

Ekokompassi-logo

Staralla on Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena siitä, että ympäristöjärjestelmän prosessit ovat kunnossa ja olemme sitoutuneet ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Teemme esimerkiksi päivittäin töitä Helsingin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja olemme aktiivinen toimija Itämeren suojeluun sitoutuneessa Itämeri-haasteessa.

RALA-sertifikaatin logo

Staralle on myönnetty myös Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-sertifikaatti. Sertifiointi on rakennusalan toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely, jolla organisaation toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen. Sertifikaatti on osoitus toiminnan tasosta ja laadukkuudesta.

Vastuullisuusperiaatteemme