BLOGI: Tekoäly apuna asiantuntijan työssä – huuhaata vai varteenotettava työkalu?

Lintujen tarkkailulava Hakalanniemessä
Suunnataan katseet tekoälyyn! Kuva: Mari Ahrenberg

Tekoäly on yksi tämän vuosikymmenen kuumimmista puheenaiheista. Toiset näkevät tekoälyn mahdollisuutena ratkaista monia yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toiset taas pelkäävät sen vievän työpaikkoja, valtaa ja inhimillisyyttä.

Työskentelen asiantuntijana ympäristönhoidon työyksikössä. Osallistuin vähän aikaa sitten tekoälykoulutukseen, jossa opin muun muassa, miten voisin hyödyntää tekoälyä työssäni. Minun ei tarvitse koskaan tehdä töitä yksin, vaan tekoäly voi toimia minun henkilökohtaisena assistenttinani. Voin keskustella ja pallotella asioita tekoälyn kanssa.

Miten tekoäly voisi auttaa ympäristönhoidossa?

Pyysin tekoälyä pohtimaan, miten se voisi auttaa minua työssäni kemikaalikoordinaattorina ja eko- sekä digitukihenkilönä. Sain vastaukseksi seuraavan luettelon.

Tekoälyä voi hyödyntää ympäristönhoidossa muun muassa kemikaaliasioissa. Se voi esimerkiksi auttaa tunnistamaan ja ennustamaan kemikaalien vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen tai se voi auttaa kehittämään turvallisempia ja tehokkaampia kemikaaleja.

Tekoäly voi auttaa myös jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Sen avulla voi esimerkiksi optimoida jätevirtoja, lajitella ja kierrättää jätteitä sekä vähentää jätteen määrää. Lisäksi tekoäly voi auttaa digitukihenkilönä: esimerkiksi tarjoamalla tietoa, ohjeita ja tukea ympäristöasioissa.

Tekoäly voi auttaa ympäristönhoitoa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen avulla voidaan mallintaa ja ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä löytää ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja sopeutumiseksi.

Tekoäly voi auttaa luonnon monimuotoisuuden suojelussa: se voi auttaa esimerkiksi seuraamaan ja analysoimaan luonnon tilaa sekä tunnistamaan ja ehkäisemään uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä. Lisäksi tekoäly voi auttaa resurssien hallinnassa. Se voi auttaa esimerkiksi tehostamaan energian, veden, maan ja muiden resurssien käyttöä sekä edistää uusiutuvien ja kestävien energialähteiden käyttöä.

Tekoälyn vastaukset antavat suuntaa. Tekemällä tarkentavia kysymyksiä pääsen selvittämässäni asiassa eteenpäin, ja voin hakea konkreettisia esimerkkejä. Tekoäly voi antaa vastauksissaan myös linkkejä sivustoihin ja tutkimuksiin, joista saan lisätietoa.

Miten tekoäly vaikuttaa minun ja muiden työhön?

Minun työssäni tekoäly on enimmäkseen täydentävä ja luova voima. Se auttaa minua työskentelemään paremmin ja tehokkaammin. Joskus pääni vain on niin jumissa, etten tiedä miten jotain asiaa lähestyisin. Silloin olen pyytänyt tekoälyltä apua aiheen ideoimiseen tai esimerkiksi sähköpostin kirjoittamiseen ja muotoiluun.

Muiden työssä tekoäly voi olla erilaisessa roolissa. Joissakin työtehtävissä tekoäly voi olla korvaava voima, joka tekee työn ihmistä nopeammin, halvemmin tai paremmin.
Tekoälyn vaikutus työelämään riippuu siitä, miten ihmiset ja organisaatiot reagoivat ja sopeutuvat tekoälyyn. On tärkeää, että me kaikki tunnistamme tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet ja etsimme tapoja hyödyntää tekoälyä eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.

Oma mielipiteeni tekoälystä on pääosin positiivinen. Uskon, että tekoäly voi auttaa ratkaisemaan monia ympäristöongelmia ja parantaa ympäristönhoidon laatua ja tehokkuutta. Uskon myös, että tekoäly voi tukea minua työssäni. Uskon, että tekoäly on enemmän ystävä kuin vihollinen.

Mitä mieltä sinä olet tekoälystä? Onko se sinulle pelastus vai tuho? Ystävä vai vihollinen?

Mari Ahrenberg

Mari Ahrenberg

Kirjoittaja on veneilevä ja nyrkkeilevä kissanomistaja, joka vapaa-ajallaan tekee myös saippuaa ja hopeakoruja kotonaan Sipoonkorven kupeessa. Ahrenberg on koulutukseltaan ympäristöneuvoja ja yo-merkonomi, ja hän toimii ympäristösuunnittelijana ja luontovalvojana Starassa.

Kuvituskuva: Lintujen tarkkailulava Hakalanniemessä / Mari Ahrenberg
Kirjoittajan kuva: Mari Ahrenberg