Digikehittäminen

Stara vahvisti rooliaan toimialueensa innovaatioalustana monilla digitalisaatiokokeiluilla sekä laajalla yritysyhteistyöllä. Samalla edistettiin oman henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja digiosaamista.

Stara solmi allianssikumppanuuden ICT-ratkaisuja tarjoavan ja liiketoimintaprosesseja kehittävän CGI:n kanssa. Kyse on tavanomaista tiiviimmästä yhteistyöstä, jossa osapuolet vastaavat yhdessä palvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta. Tavoitteena on kehittää Staran tuotantoon digitaalisia ratkaisuja pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä huomioida myös toimintaympäristön muutokset ja tarpeet. Allianssihankinta auttaa Staraa saavuttamaan digitalisaatiopuiteohjelman tavoitteita, joita ovat muun muassa prosessien sekä töiden suunnittelun ja seurannan digitalisointi.

Stara testasi pilottikokeiluna katujen kuvaamisen ja konenäönmahdollisuuksia yleisillä alueilla. Tavoitteena on työn tehostaminen ajantasaisen tiedon ja tekoälyn avulla. Ajoneuvoihin kiinnitetyt kännykkäkamerat keräsivät tietoa ajojen ohessa.

Stara järjesti yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa innovaatiokilpailun, jossa etsittiin uusia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita tehostamaan lumen käsittelyä ja vähentämään siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kilpailun neljä parasta ehdotusta etenivät pilottivaiheeseen. Uudet innovaatiot liittyivät lumen sulatukseen sekä toimiin, joilla estetään roskien ja hienoaineksen kulkeutumista mereen.

Stara osallistui jo kolmatta kertaa Euroopan suurimpaan hackathon-tapahtumaan, jossa kilpailutiimit ratkoivat osallistujaorganisaatioiden asettamia teknologiahaasteita. Staralle etsittiin ratkaisuja sujuvoittamaan korjausrakentamishankkeiden tiedonkulkua. Sovellusratkaisujen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä voittajatiimien kanssa.

Stara oli yhdessä seitsemän muun rakennusalan toimijan kanssa mukana Työterveyslaitoksen tutkimuksessa, jossa tutkittiin virtuaalisen oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja -ajatteluun. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen turvallisuuskoulutuksessa tutustuttiin rakennustekniikan osastolla. Tutkimus jatkuu vuonna 2020.

Logistiikkakeskuksessa otettiin käyttöön kaupunkiyhteinen BOS-tilausjärjestelmä, jonka pääkäyttäjyys on Starassa. Stara vastaa myös uudesta Tavarat kiertoon -kierrätysjärjestelmästä. Sen kautta Helsingin kaupungin toimijoiden kalusteet, irtaimisto ja muut materiaalit saadaan helposti ja kustannustehokkaasti jakoon.​ Stadin ammattioppilaitokselle valmisteltiin työvaatteiden elinkaarijärjestelmä ja kysyntään perustuva hyllytyspalvelu.

Staran ensimmäiset ohjelmistorobotiikan sovellukset otettiin tuotantokäyttöön logistiikan kuljetuspalvelussa. Kalustorekisteriä kehitettiin tuottamaan tietoa ajoneuvojen kustannuksista ja valmisteltiin käytön laajentamista.

SAP-toiminnanohjausjärjestelmän raportointia parannettiin muun muassa hankeraportoinnin osalta. Paperi- ja erillisdokumenttien käyttöä vähennettiin automatisoimalla tuntikirjaamisia.