Katu- ja viheralueet Staran hoidossa

Aluevastuukartta.

Stara on Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden ylläpidon päätoteuttaja. Stara hoitaa noin 60 prosenttia alueista. Loput kuuluvat yksityisille urakoitsijoille.

Pääsääntöisesti Stara hoitaa alueillaan kaikki katujen ylläpidon työt. Poikkeuksena on kantakaupunki, jossa myös tontinomistajilla on yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteita. Näistä velvoitteista on lisätietoa Kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla. Katualueiden hoitovastuut -PDF-tiedostosta voit tarkastella tarkemmin hoitoalueiden rajoja.

Stara hoitaa viheralueita pääpiirteittäin samoilla alueilla kuin katuja.

Lisätietoa:

Katualueiden ylläpitovastuita selkiyttävä piirroskuva (PDF, avautuu uudessa ikkunassa) »

Katualueiden hoitovastuut (PDF) »