Päätöksenteko

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja, jota johtaa toimitusjohtaja. Stara kuuluu kaupungin organisaatiossa kansliapäällikön johtamaan keskushallintoon. Staran toimintaa ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta.

Staran työntekijä vetää lavaa perässään logistiikkakeskuksen varastolla.

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Kuluva toimintakausi päättyy vuonna 2023.

Vuonna 2022 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi 19.6. asti Otto Meri (Kok.) ja 19.6. alkaen Timo Laitinen (sit.). Johtokunnan varapuheenjohtajana toimi Anita Hellman (SDP). Kaupunginhallitus myönsi johtokunnan jäsen Marko Karviselle eron 9.5. alkaen ja valitsi tilalle Markus Kühnin.

Johtokunta kokoontui vuonna 2022 yhteensä 13 kertaa. Johtokunnan esittelijänä toimi Staran toimitusjohtaja Timo Martiskainen. Johtokunta käsitteli 126 asiaa, joista vakioasioita oli 46, hankintapäätöksiä tehtiin 43 ja muita päätöksiä 37.

Staran johtokunta

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Otto Meri (Kok.) 19.6. saakka,
Timo Laitinen (sit.) 19.6. alkaen
Maarit Toveri (Kok.)
Anita Hellman (SDP)Kalle Mikkolainen (SDP)
Vellu Taskila (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Nina Sundell (kaupunkiympäristön toimiala)Kirsti Laine-Hendolin (kaupunginkanslia)
Marko Karvinen (kaupunginkanslia) 9.5. saakka,
Markus Kühn (kaupunginkanslia) 9.5. alkaen
Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)

Kehittämis- ja tuottavuusohjelmalla haetaan suuria säästöjä

Kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2020 Helsingin kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista, joiden seurauksena Staran tuotantoon kohdistuu supistamispaineita. Sopeuttaakseen toimintaansa väheneviin töihin Stara valmisteli vuoden 2021 aikana kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton.

Ohjelma käsiteltiin yhteistoiminnallisesti Staran henkilöstötoimikunnassa tammikuussa 2022. Kaupunkitason ohjausryhmä ja Staran johtokunta hyväksyivät ohjelman helmikuussa 2022. Kehittämis- ja tuottavuusohjelman toteutusta ja toimien riittävyyttä arvioi kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Vuonna 2022 ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman kaupunkitason ohjausryhmä

JäsenOrganisaatio
Mikko Kiesiläinen (puheenjohtaja)kaupunginkanslia
Markus Kühnkaupunginkanslia
Ville Vastamäkikaupunginkanslia
Pontus Juntunenkaupunginkanslia
Kari Pudaskaupunkiympäristön toimiala
Stefan Fröbergkulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Timo MartiskainenStara, toimitusjohtaja
Timo LaitinenStara, johtokunnan puheenjohtaja
Jari Kyngäs, varajäsen Tiia SirénStara, henkilöstön edustaja
Juha Kesänen (sihteeri)kaupunginkanslia

Kaupungin teettämien selvitysten mukaan kaupungin kokonaistalouden kannalta on perusteltua hankkia muun muassa joitain ylläpidon palveluja enemmän ulkoisilta markkinoilta. Yhteensä kaupungilla on hoidettavia maa-alueita 3 010 hehtaaria. Kun kaupunki ulkoistaa ylläpitopalvelujen ostojaan, Staran hoitamien alueiden kokonaispinta-ala vähenee huomattavasti. Ohjausryhmän linjausten mukaan vuonna 2024 Stara toimii Kehä I:n sisäpuolella. Kesällä 2022 Staran hoidossa oli 2 161 hehtaaria. Vuoden 2024 lopussa Staran hoidossa on 1 447 hehtaaria.

Ensimmäiset pienet aluemuutokset astuivat voimaan lokakuussa 2022. Suuremmat aluemuutokset astuvat voimaan vuosina 2023 ja 2024.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa käsiteltiin säännöllisesti Starassa johdon tuloskokousten ja yksikönjohtajien kokousten lisäksi henkilöstötoimikunnassa ja osastojen, tuotantoyksiköiden sekä työyksiköiden tuloskokouksissa tiedonkulun varmistamiseksi.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman etenemisestä kerrottiin myös puolivuosittain järjestettävässä yhteistoimintafoorumissa sekä henkilöstölehdessä. Intraan koottiin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Toimitusjohtaja avasi ohjausryhmän työskentelyä ja linjauksia kokousten jälkeen tehdyillä tilannekatsausvideoilla. Vuoden lopulla valmisteltiin vuoden 2023 alusta alkaneita toimitusjohtajan ja kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan yhteisiä henkilöstöinfoja tukikohtiin. 

Staran organisaatio (31.12.2022)

Organisaatiokaavio. Toimitusjohtaja Timo Martiskainen, jonka alla kuusi osastoa: kaupunkitekniikan rakentaminen, johtajana Hannu Halkola; kaupunkitekniikan yläpito, johtajana Ville Alatyppö; rakennustekniikka, johtajana Kari Haapaniemi; ympäristönhoito, johtajana Antti Rautiainen; logistiikka, johtajana Sami Aherva; hallinto, johtajana Ilpo Laitinen. Johtajien alle kuvattu osastojen rakenne.

Takaisin Staran vuosi 2022 -etusivulle >

Kuva: Veikko Somerpuro