Päätöksenteko

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja, jota johtaa toimitusjohtaja. Stara kuuluu kaupungin organisaatiossa kansliapäällikön johtamaan keskushallintoon. Staran toimintaa ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta.

Kolmen sepän patsaan pesu

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Johtokunta vaihtui 30.8.2021 uuden valtuustokauden alkaessa.

Staran johtokunnan puheenjohtajana toimi 30.8. asti Jarmo Nieminen (Vihr.) ja varapuheenjohtajana Tapio Klemetti (Kok.). 30.8. alkaen puheenjohtajana toimi Otto Meri (Kok.) ja varapuheenjohtajana Anita Hellman (SDP).

Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Toimitusjohtaja esitteli päätösasiat johtokunnalle. Päätöspykäliä oli 86. Johtokunta käsitteli kaksi hankintaoikaisuvaatimusta ja seitsemän oikaisuvaatimusta sekä päätti 25 hankinnasta.

Staran johtokunta

Varsinaiset jäsenet 30.8. saakkaHenkilökohtaiset varajäsenet 30.8. saakka
Jarmo Nieminen (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Tapio Klemetti (Kok.)Lea Saukkonen (Kok.)
Jaana Alaja (SDP)Anita Hellman (SDP)
Erkki Nurmi (Kymp)Hannu Seppälä (Kymp)
Mirja Heiskari (kaupunginkanslia)Mauno Kemppi (Kasko)
Varsinaiset jäsenet 30.8. alkaenHenkilökohtaiset varajäsenet 30.8. alkaen
Otto Meri (Kok.)Maarit Toveri (Kok.)
Anita Hellman (SDP)Kalle Mikkolainen (SDP)
Vellu Taskila (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Nina Sundell (Kymp)Kirsti Laine-Hendolin (Kuva)
Marko Karvinen (kaupunginkanslia)Mauno Kemppi (Kasko)


Kehittämis- ja tuottavuusohjelma valmistui

Kaupunginhallitus teki marraskuussa 2020 päätöksen Helsingin kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista ja vuoden 2024 tavoitetilasta, jonka seurauksena Staran tuotantoon kohdistuu supistamispaineita. Kaupungin teettämien selvitysten mukaan kaupungin kokonaistalouden kannalta on perusteltua hankkia muun muassa joitain ylläpidon palveluja enemmän markkinoilta.

Kaupunginhallituksen päätöksessä muun muassa linjattiin Staran osuudet rakennustekniikan ja infrarakentamisen kokonaisuuksista ja yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta sekä pienten hankkeiden keskittämisestä Staralle vuoden 2024 loppuun mennessä. Muutoksilla tavoitellaan kustannussäästöjen lisäksi selvempää työnjakoa eri toimijoiden kesken.

Tavoitetilan saavuttamiseksi kaupunginhallitus kehotti Staraa valmistelemaan kehittämis- ja tuottavuusohjelman ja kaupunginkansliaa ohjaamaan ja koordinoimaan sitä.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman (Keto) valmistelu alkoi Starassa vuoden 2021 alussa, ja se toteutetaan vuosina 2021–2024. Starassa tuottavuusohjelma toteutetaan osana Staran normaalia johtamista. Toimien riittävyyttä arvioi kaupunkitason ohjausryhmä.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelmaa valmisteli projektiryhmä, jossa oli edustajat Staran kaikilta osastoilta sekä henkilöstön edustajat. Ohjelman laatimisen tukena oli konsultti. Kesällä 2021 toteutettiin Taloustutkimuksen kanssa henkilöstökysely, jonka tuloksia hyödynnettiin Keton valmistelussa. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa keskeisiä hukan aiheuttajia, kuten odottamisen ja turhan liikkumisen vaikutuksia työn sujuvuuteen. Ketoa työstettiin myös yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa korjausrakentamisen, infrarakentamisen ja yleisten alueiden kunnossapidon kehittämisen ryhmissä.

Ohjelma koostuu Stara- ja osastotasoisista kehittämis- ja tuottavuushankkeista, joiden avulla Stara sopeuttaa toimintaansa väheneviin tilauksiin ja tehostaa toimintaansa. Kaikkiaan ohjelman hankkeilla tavoitellaan 20,5 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2024 mennessä. Vuodelle 2022 säästöistä kohdentuu vähintään 4,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kehittää Starasta entistä ketterämpi ja tehokkaampi ylläpitoon, rakentamiseen ja logistiikkaan keskittyvä nopean toiminnan yksikkö, jolla on keskeinen rooli kaupungin kannalta erityisten palveluiden tuottajana ja mahdollistajana.

Keto käsiteltiin kaupunkitason ohjausryhmässä joulukuussa 2021, yhteistoiminnallisesti Staran henkilöstötoimikunnassa tammikuussa 2022 ja Staran johtokunnassa tammikuussa 2022. Staran johtokunta hyväksyi kehittämis- ja tuottavuusohjelman helmikuussa 2022.

Staran organisaatio (31.12.2021) 

Kuva: Veikko Somerpuro