Talous ja tavoitteet

Rakentamisen volyymi oli edellisvuotta korkeampi, ja logistiikan toiminta laajeni. Staran liikevaihto kasvoi historiansa suurimmaksi. Staran oma palvelutuotanto toimi häiriöttä koronapandemian keskellä. Pandemian hillintään liittyvissä tehtävissä Staran tuki kaupungin eri toimijoille oli tärkeässä roolissa.

Sekä rakennustekniikan että kaupunkitekniikan rakentamisen osastot kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteiden lukumäärä lisääntyi edellisestä vuodesta noin 8 prosenttia.

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa solmitut palvelusopimukset ohjasivat ympäristönhoidon ja ylläpidon toimintaa. Yleisten alueiden ylläpitosopimukset ovat Länsi- ja Pohjois-Helsingin hoitoalueilla voimassa vuoden 2021 loppuun ja Itä-Helsingissä vuoden 2023 loppuun. Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäluminen, mikä vähensi talvihoidon kuluja parilla miljoonalla eurolla.

Staran liikevaihto vuonna 2020 oli 267 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 4,3 miljoonaa euroa. Liikeylijäämää kertyi 16,4 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 14,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden ylijäämä oli 8,7 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 7,2 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 6 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuotta paremmalla tasolla.

Lisääntyneen liikevaihdon myötä myös kulut kasvoivat. Palvelujen ostot kasvoivat eniten rakennustekniikassa. Investointeihin Stara käytti 6,97 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta. Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,9 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma 2016–2020 (tuhatta euroa)

20162017 *201820192020
Liikevaihto*102 61790 560232 108250 162266 993
Maksutuotot4522785655581 282
Tuet ja avustukset425921058256
Vuokratuotot4 5473 5772 9202 6642 500
Muut toimintatuotot5381 092443235448
Valmistus omaan käyttöön99 034117 193000
Tuotot yhteensä207 613212 793236 141253 701271 279
      
Henkilöstökulut74 43767 87171 17073 14072 815
Palvelut85 62599 879116 756124 150131 213
Aineet ja tarvikkeet28 00128 52326 34633 05734 387
Muut kulut10 64910 45111 21312 56713 389
Kulut yhteensä198 713206 724225 484242 915251 804
      
Toimintakate8 9006 06910 65710 78619 475
Poistot3 7053 6653 3213 0863 066
Liikeylijäämä/alijäämä5 1952 4057 3367 70016 409
Rahoituskulut01 1371 9521 9541 957
Tilikauden ylijäämä/alijäämä5 1951 2685 3845 74614 452

* Koko vuosi yhteensä, virastokuukaudet 1–5 ja liikelaitoskuukaudet 6–12.

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

2020HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 9092 69265 90486 60618 5637 423271 279
2019HAORATKTYKTRLOGYHOStara
 9388 74572 42171 91813 2677 258253 701

Ripeää toimintaa korona-aikana

Koronapandemia toi uudenlaisia haasteita tuotantoyksikköjen toimintaan, kun erityisesti lähityössä tuli varmistaa työn turvallisuus. Korona-ajan taloudelliset vaikutukset olivat Starassa kuitenkin positiivisia. Lisääntynyt myynti näkyi erityisesti logistiikan osastolla, jonka toiminta kasvoi osin koronaan liittyvien toimitusten johdosta. Logistiikka tuki sosiaali- ja terveystoimialan koronavarautumista. Logistiikkakeskus toimitti muun muassa hygieniatuotteita ja etätyövälineitä tasaisen varmasti, vaikka niiden saatavuudessa oli välillä haasteita.

Kaupunkitekniikan ylläpito pystytti keväästä lähtien useita koronatestausasemia ympäri Helsinkiä, usein erittäin nopealla aikataululla. Rakennustekniikka valmisti ja toimitti satoja pärskesuojia sekä sosiaali- ja terveystoimialalle että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Stara myös luovutti henkilöautoja Helsinki-avun tarpeisiin. Autoja käytettiin ruokakassien kuljettamiseen yli 70-vuotiaille helsinkiläisille.

Muut tavoitteet vuodelle 2020

Taloustavoitteiden lisäksi Staralle asetetaan niin sanottuja toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2020 muut tavoitteet liittyivät muun muassa energiatehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä päästökriteereihin.

Sitovat tavoitteet

TAVOITETOTEUMA
Toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite 5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.Tavoite toteutui. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 5 % kokonaisenergiansäästötavoite sähkössä ja normitetussa kaukolämmössä verrattuna vuoden 2015 energiankulutukseen saavutettiin tuloksella -6,4 %.
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40). Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvo > 30 (vaihteluväli -100–100).Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksin arvo oli 43,9.
Tapaturmataajuus pienenee. Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.Tavoite toteutui. Vuoden 2020 tapaturmataajuus oli 22,8, mikä tarkoittaa n. 16 %:n laskua edellisen kolmen vuoden tapaturmataajuuden keskiarvoon (27,2) nähden.

Muut tavoitteet

TAVOITETOTEUMA
Staran hankintapäätöksistä 100 % sisältää ympäristökriteerejä.Tavoite toteutui osin. Lukumäärällisesti 81 % hankinnoista sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti hankintojen arvosta laskettuna 97 %:ssa oli ympäristökriteerejä.
Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista
70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel-biopolttoainetta.
Tavoitteen toteutuma oli noin 31 %. Ohje uusiutuvan polttoaineen käytöstä on laadittu ja tiedotettu Starassa.

Kuva: Otavamedia/Ville Rinne