Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2019 oli Starassa vastuullisuuden, digikehittämisen ja taloudellisen menestyksen vuosi. Stara on jo yli 10 vuoden ajan ollut Helsingin luottokumppani ja jatkuvuuden turvaaja, kaikissa olosuhteissa. Olenkin todella iloinen, että suosittelijoidemme määrä kasvoi jälleen. Staran nettosuositteluindeksi oli nyt jo lähes 44 eli erittäin hyvällä tasolla

Liikevaihtomme kasvoi ja saavutimme taloudelliset tavoitteemme kirkkaasti. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Saavutimme myös meille asetetun liikeylijäämätavoitteen.

Solmimme uudenlaisen allianssisopimuksen, jonka voimin haemme nyt laajoja digiratkaisuja. Emme tyydy niihin työkaluihin, joita meillä on käytössämme tänään, vaan haluamme olla edelläkävijä myös digitalisaatiossa. Tähän tavoitteeseen meitä velvoittavat myös Helsingin kaupungin strategia ja visio maailman toimivimmasta kaupungista. Tulokset näkyvät tulevaisuudessa helsinkiläisille muun muassa tehokkaampana yleisten alueiden hoitona.

Haluamme olla hiilineutraali jo vuonna 2030. Tavoite on kova mutta mahdollinen. Sen saavuttamiseksi tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämiseen. Työskentelemme yhdessä auto- ja konevalmistajien sekä tutkimuslaitosten kanssa löytääksemme vaihtoehtoisia ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi valmistelimme uuden ympäristöohjelman vuonna 2019.

Stara on vastuullinen ja henkilöstöstä huolehtiva työnantaja. Pitkäjänteinen työ työhyvinvoinnin eteen kantaa hedelmää, sillä tapaturmien määrä ja sairauspoissaolot laskivat jälleen. Nyt tapaturmataajuus oli enää 22,4 eli kaikkien aikojen alhaisin. Olen tästä saavutuksesta erityisen ylpeä.

Katson tulevaisuuteen luottavaisin mielin, sillä henkilöstömme on osaavaa, sitoutunutta ja tuntee Helsingin, sen tarpeet ja toimintatavat. Olemme valmiina vastaamaan uusiin haasteisiin.

Kiitän henkilökuntaamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Pidetään yhdessä Stadista huolta, nyt ja tulevaisuudessa. 

Timo Martiskainen
Toimitusjohtaja