Digital Twins Hackathonista innovatiivisia ratkaisuja tasa-arvoisempaan talvikunnossapitoon

Runsaassa lumentulossa aurojen on vaikea ehtiä kaikille asuinkaduille. Kotoa liikkuminen voi vaikeutua päivien ajaksi. Tilannetta ratkaistaan Forum Viriumin, Staran ja Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämässä hackathonissa, jossa aiemman lumitilanteen datalla mallinnetaan vaihtoehtoisia työsuunnitelmia ja kansalaisratkaisuja.

Mies kolaa etualalla lunta, taustalla tiehöylä.
Kuva: Veikko Somerpuro

Talvikunnossapito Helsingissä tehdään kolmiportaisen luokituksen mukaan. Ajoradoille on oma luokituksensa, roomalaisin numeroin I-II-III. Jalkakäytävien ja pyöräteiden luokitus merkitään kirjaimin A-B-C, tai ei talvikunnossapitoa.

Prioriteeteissa alimpana olevaa III-hoitoluokkaa edustavat asuinalueiden sivukadut ja -tiet, jotka aurataan arkisin 3 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunta on vähintään 7 senttimetriä.  Tulevassa hackathonissa kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin erityisesti jalkakäytävät ja pyörätiet. Matalimman C-luokan jalkakäytävät aurataan 5 senttimetrin lumen jälkeen.

Kun lunta tulee kerralla paljon, kunnossapitotyö keskitetään korkean prioriteetin väyläosuuksiin. Jos kaikkialle ei päästä kolmessa päivässä, syynä ovat yleensä työmenetelmissä tapahtuvat yllättävät poikkeamat ja resurssivajeet.

Marraskuun lopussa järjestettävässä hackathonissa Staraa ja Helsingin kaupunkia kiinnostavat uudet ratkaisut: Voisiko talviset kunnossapitohaasteet ratkaista kevyen liikenteen näkökulmasta paremmalla tavalla? Voisiko työsuunnitelmista tehdä dynaamisemmat, jolloin työn järjestys hoitoalueilla ja luokitusten sisällä voisi vaihdella kauden aikana tarpeen ja havaitun vaikutuksen pohjalta?

Viikonlopuksi viisaat päät yhteen kehittämään tuoreita ratkaisuja

Ajanjakso 10.–31.1.2022 on mallinnettu säätietoineen ja toteutuneine auraustietoineen Digital Twins Hackathon -tapahtumaa varten. Digitaalinen kaksonen eli digital twin ei ole yksi järjestelmä, vaan yhdistelmä avattuja tietolähteitä ja päivittyvää tietoa, jotka muodostavat elävän Helsingin suunnittelu-, kehitys- ja ylläpitotöitä helpottavan kuvan.

Tiiviin viikonlopun aikana ohjelmistokehityksen ja datan käsittelyn ammattilaiset kilpailevat tiimeissä, miten ratkaista talvikunnossapitohaaste parhaiten. Stara tarjoaa haasteeseen toiminnanohjausjärjestelmistään ajoneuvojen liikkumista ja infraa koskevaa dataa. Lisäksi osallistujien käyttöön tarjotaan olosuhdedataa, kuten säätietomalleja.

– Mielenkiintoista on nähdä, kuinka tätä dataa saa jatkohyödynnettyä erilaisilla työkaluilla ja ratkaisuilla. Uskon, että datan avulla saadaan kaikille tasa-arvoisempaa, turvallisempaa ja sujuvampaa liikkuvuutta, toteaa työntutkija ja tuoteomistaja Miikka Koskela Starasta.

Hackathonin avulla Stara toivoo saavansa innovatiivisia ratkaisuja talvikunnossapidon prosesseihinsa. Samalla nähdään, mitä nyt esimerkinomaisesti käyttöön avatulla datalla voidaan saada aikaan, kun sitä yhdistellään muihin datalähteisiin. Kiinnostavia ovat myös simulaatiot, joilla voi testata etukäteen erilaisia toimintamalleja, kuten vaikka poikkeustilanteiden vaihtoehtoisia työsuunnitelmia. Silloin kun lumet tulevat, ennalta simuloitua tilannetta on helpompi lähteä auraamaan.

Talvikunnossapitohaasteen lisäksi Staran datan pohjalta hackathonissa on myös toinen, logistiikka-aiheinen haaste. Siinä osallistujat pääsevät ratkomaan kaupungin logististen kuljetusten optimointia, kapasiteetinjakoa eri toimijoiden kesken sekä ratkaisuja logistiseen suoriutumiseen kaupunkitilassa.

Digital Twins Hackathon – building sustainable futures within the most functional city -hackathon järjestetään Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella viikonloppuna 25.–27.11.2022.

Tapahtuman järjestävät Forum Virium Helsinki ja Stara (LiiDi2-hanke) yhdessä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppaniorganisaatiota ovat Urban Tech Helsinki, KIRAHub sekä yrityksistä ABB ja Skanska.

LiiDi2 – Liikkumisen Digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana -hankkeen toteuttavat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Kuva: Veikko Somerpuro