Johdon turvallisuuskierroksilla jaetaan tietoa ja seurataan työturvallisuuden toteutumista – tavoitteena nolla tapaturmaa

Alkukesän iltapäivä Rusthollarin leikkipuistossa Puotilassa on täynnä toimintaa. Lapset leikkivät leikkipuiston laidalla. Sen toisella kulmalla Stara rakentaa hiekkapohjaa tekonurmen alle. Juuri nyt lisätään kuorikatetta istutettujen puiden juurille. Samaan aikaan leikkipuistossa on alkamassa yksikönjohtajan turvallisuuskierros.

Yksikönjohtaja Rainer Sirén, työmaapäällikkö Mika Huovinen ja rakennuspäällikkö Veli-Pekka Perttinä Leikkipuisto Rusthollarin pihalla.
Yksikönjohtaja Rainer Sirén, työmaapäällikkö Mika Huovinen ja rakennuspäällikkö Veli-Pekka Perttinä Leikkipuisto Rusthollarin turvallisuuskierroksella. Kuva: Anna-Leena Pyykönen

Turvallisuuskierros on menetelmä, jonka avulla työyhteisö parantaa yhdessä työpaikan turvallisuustasoa. Sen avulla kiinnitetään huomiota epäkohtiin sekä keskustellaan työympäristössä jo toteutetuista parannuksista.

– Meille on tärkeää, että työmaamme ovat turvallisia sekä työntekijöille että niiden läheisyydessä liikkuville kaupunkilaisille, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja Rainer Sirén sanoo.

Turvallisuus syntyy osaamisesta ja hyvistä käytänteistä

Stara on sitoutunut Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin periaatteisiin ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Suunta onkin ollut hyvä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Starassa tapahtuneiden työtapaturmien määrä on puolittunut.

Työturvallisuuden perusta löytyy lainsäädännöstä, joka velvoittaa huolehtimaan työmaiden turvallisuudesta. Joka työmaalla on muun muassa oltava oma turvallisuuskoordinaattori, turvallisuusvalvoja sekä työturvallisuusvastaava. Lakisääteisen minimin lisäksi Starassa panostetaan vahvasti turvallisuushavaintojen keräämiseen. Turvallisuuskierrosten ja -tuokioiden ohessa Starassa on työhyvinvointituokioita. Tänä vuonna Starassa on luotu myös uudenlainen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden vuosikello.

Rusthollarin leikkipuiston turvallisuuskierroksella työmaapäällikkö Mika Huovinen esittelee työmaan käytäntöjä.

– Tässä työvälinekontissa on syttyviä nesteitä, ja siksi kontissa on tarrat siitä varoittamassa.

Työmaakonttien tarrat kertovat myös kopeissa olevista defibrillaattoreista eli sydäniskureista sekä ohjeistavat hätäilmoitusten tekemiseen. Työmaan sähkötyökaluja säilytetään omassa kontissaan. Jokaiselle työkalulle on oma säilytyspaikkansa. Siisti työmaa on turvallinen työmaa.

Staran oma tuote Turvamappi kokoaa työmaalla käytettävien koneiden käyttöohjeet sekä turvallisuusohjeita eri töihin. Turvamappia hyödynnetään Starassa monin tavoin työturvallisuuteen perehdyttämisessä.

Turvallisuussuunnitelma ja riskikartoitus auttavat ehkäisemään onnettomuuksia

Rusthollarin leikkipuiston työt alkoivat huhtikuussa 2023. Osa leikkipuistosta on jo luovutettu lasten käyttöön. Koko leikkipuisto valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Mika Huovinen kertoo, että aina työmaan alkaessa siitä tehdään riskikartoitus. Sen avulla pyritään eliminoimaan mahdollisia ongelmia. Lisäksi urakan tilaaja toimittaa Staralle turvallisuusasiakirjan, jonka perusteella Stara tekee turvallisuussuunnitelman.

– Luomme yhdessä tilanteen, jossa työmaalla on kaikin puolin turvallista olla.

Ennen koko leikkipuiston käyttöönottoa Rusthollarissa tehdään vielä ahkerasti viimeistelyjä. Työn alla on vielä muun muassa suihkulähde, joka käynnistyy nappia painamalla. Leikkipuistossa näkyy kuitenkin jo paljon myös valmista, kuten maatrampoliinit, Staran talvitöinä kunnostama leikkimökki sekä Staran rakennustekniikan osaajien mittatilaustyönä tekemät hiekkalaatikot.

Rusthollarin työmaa on esimerkillinen nolla tapaturmaa -työmaa. Työt on tehty huolella – myös pienten käyttäjien on jatkossa turvallista liikkua ja leikkiä Rusthollarissa.

Turvallisuuskierrokset Starassa

  • Turvallisuuskierros on esihenkilön johdolla pidettävä kierros, jossa kiinnitetään huomiota työympäristön turvallisuuteen. Kierroksella pyritään löytämään turvallisuuspoikkeamat ja kehitetään turvallisuutta.
  • Starassa turvallisuuskierroksia varten on tehty oma tarkistuslista, joka on laajempi kuin moni valmiina organisaatioille tarjotuista listoista.
  • Staran toimitusjohtaja tekee turvallisuuskierroksia vähintään 10 kertaa vuodessa, tuotantopäälliköt kahdeksan kertaa ja yksikönjohtajat kuusi kertaa. Turvallisuuskierroksia tehdään myös työmaiden omien työntekijöiden kesken esihenkilöiden johdolla.
  • Vuonna 2023 Starassa tehtiin yli 550 turvallisuuskierrosta.