Katse puihin

Puunhalausviikolla 21. - 27.8. huomio kiinnittyy puihin: niiden tuomiin terveysvaikutuksiin sekä etenkin puiden merkitykseen ympäristön monimuotoisuuden edistäjänä. Yksi helppo ja edullinen keino edistää monimuotoisuutta on lisätä lahopuun määrää.

Lahopuu Töölönlahden rannassa.
Kuva: Juho Kuva / Otavamedia

Helsingissä Stara huolehtii puista niiden elinkaaren alusta loppuun saakka. Puistojen vanhat puut pyritään pitämään pystyssä mahdollisimman pitkään, mutta kun puu kaatuu tai se täytyy kaataa, Staran puuasiantuntijat arvioivat, voiko rungon jättää puistoon lahoamaan.

Puistojen lahopuista hyötyvät tuhannet eri eliölajit, ihminen mukaan luettuna. Pystyyn jätetyt rungonpätkät, maapuut tai lahopuuaidat tarjoavat loistavat kasvuolosuhteet eri kääpälajeille, ja lukemattomat ötökät elävät lahopuulla Suuren rungon päälle voi istahtaa hetkeksi levähtämään ja nauttimaan lähiluonnosta. Kaatunuttakin tai lahopuuta voi halata.

Helsingissä lahopuuta on puistoissa vielä varsin vähän. Monista Euroopan kaupungeista löytyy upeita esimerkkejä lahopuupuistoista, joissa lahoavista rungoista on tehty jopa taidetta. Monimuotoisuuden kannalta parasta on, kun puistoissa on tarjolla jatkuvasti eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Staran yksi tehtävä on hoitaa Helsingin puistoja luonnon monimuotoisuutta tukien.

Puunhalausviikolla vietetään myös Suomen luonnon päivää 26.8.

Lisätietoa Puunhalausviikosta Viherympäristöliiton sivuilta.

Teksti: Maria Sutenius
Kuva: Juho Kuva / Otavamedia