Stara remontoi historiallisen Helsingin arvokohteita – Kuninkaankartanonsaari kunnostetaan, Ensi linjalle päiväkoti

Helsingin kaupungin vaativien arvokohteiden urakoitsijana tunnettu Stara remontoi jatkuvasti Helsingin erikoiskohteita. Tänä keväänä Stara on aloittanut työt kulttuuri- ja teollisuushistoriallisessa Kuninkaankartanonsaaressa, jota kunnostetaan arviolta vuoden 2025 loppuun saakka. Kalliossa Ensi linjalla sijaitsevaa 1800-luvun rakennusta taas muutetaan päiväkotikäyttöön.

Helsingin kaupunginmuseon tutkija Heini Hämäläinen dokumentoi kaivukerroksista löytynyttä vanhaa nupukiveystä.
Helsingin kaupunginmuseon tutkija Heini Hämäläinen dokumentoi Kuninkaankartanonsaaressa kaivukerroksista löytynyttä vanhaa nupukiveystä. Valtaosa työmaa-alueesta sijaitsee muinaismuistoalueella, ja osassa työmaasta kaivuu on luvallista vain arkeologin läsnä ollessa. Kuva: Arto Varonen

Muita Staran parhaillaan remontoimia historiallisia arvokohteita ovat esimerkiksi Aino Acktén huvila ja Suvilahden teräksinen kaasukello. Stara remontoi arvokohteita käsityövaltaisesti ja käyttää suojelukohteisiin soveltuvia työmenetelmiä ja -koneita.

Työmenetelmät valitaan suojelukohteisiin sopivasti

Vanhankaupunginkosken Kuninkaankartanonsaari on Helsingin syntysija, jonne Kustaa Vaasa vuonna 1550 perusti kaupungin. Kuninkaankartanonsaaren huhtikuussa alkanut kunnostus etenee vanhaa vaalien. Remontti on tarkkaa luontoarvojen, kulttuurihistorian ja kestävyyden yhteensovittamista. Verrattuna uudisrakentamiseen suurin osa työvaiheista vaatii enemmän työtä ja vie enemmän aikaa.

– Alueella on paljon vanhaa puustoa ja rakenteita, jotka täytyy huomioida rakentamisen työmenetelmiä ja koneita suunniteltaessa. Säilytämme saaren rakenteiden alkuperäisen ilmeen mahdollisimman tarkasti. Jotta vanhojen puiden juuristot eivät vaurioituisi, käytämme kaivutöissä ilmalapiointi-menetelmää eli puhdistamme juuristoalueet paineilman avulla, Staran vastaava työnjohtaja Arto Varonen sanoo.

Kuninkaankartanonsaaren kaivutyöt vaativat erityistä tarkkuutta, jotta maan kerrostumissa mahdollisesti olevat muinaisjäännökset eivät vaurioidu. Tietyiltä osin kaupunginmuseon arkeologit ovat mukana ja valvovat kaivutöitä. Tarkkuutta vaatii myös esimerkiksi vanhojen muurirakenteiden suojaaminen, kun niiden läheisyyteen perustetaan uusia kasvualustoja istutuksille.

Uudet rakenteet sovitetaan ulkoasultaan vanhoihin. Esimerkiksi alueelle tehtävä parikymmenmetrinen uusi muuri on betonirunkoinen, mutta se verhoillaan kauttaaltaan luonnonkivillä.

Suojelumääräysten ja nykystandardien yhteensovittamista

Kalliossa Stara korjaa 1800-luvulla valmistuneen, osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan koulurakennuksen päiväkotikäyttöön. Rakennus on suojeltu ja luokiteltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Se on aiemmin palvellut muun muassa sokeiden kouluna ja Helsingin raastuvanoikeutena. Muutostöissä rakennuksen piha ja sisätilat muutetaan niin, että niissä voi olla varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa.

Muutostöissä huomioidaan rakennuksen historiallinen luonne: kaikki muutokset ovat tarvittaessa poistettavissa. Helsingin kaupunginmuseo valvoo osaa töistä.

– Esimerkiksi rakennuksen julkisivujen kunnostustöihin kuuluu toistakymmentä mallityön katselmusta. Työt etenevät, kun pienistä mallitöistä on saatu museon hyväksyntä, sanoo Staran vastaava työnjohtaja Ilpo Reinilä.