Staran sähköiseksi muutettu dieselkuorma-auto kohta koekäytössä

Vuonna 2019 alkanut pioneerihanke eRetrofit alkaa lähestyä loppuaan, kun sähkökäyttöiseksi muutettu Staran dieselkuorma-auto saadaan koekäyttöön tulevan talven auraustyössä. Staran yhteistyössä Forum Viriumin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamassa hankkeessa on tarkasteltu sekä nykykaluston sähköistämistä että sähkökonversiosta aiheutuneita kustannuksia.

Staran diesel kuorma-auto muutetaan sähköiseksi kuorma-autoksi.
Kuva: Emmi Suominen, TAMK

Stara hallinnoi 70 prosenttia Helsingin kaupungin ajoneuvoista eli suurin osa kaupungin ajoneuvohankinnoista kulkee Staran kautta. 

– Vaikka vaihtoehtoiset kulkuneuvot ovat lisääntyneet, ja esimerkiksi sähköpolkupyöriä on viime vuosina hankittu toimialoille runsaasti, niin toiveissa on ollut jo pitkään mahdollisuus saada käyttöön sähkökoneversioita myös raskaasta kalustosta, toteaa Staran kehityspäällikkö Paavo Lehmonen.

Yhteistyön voimanponnistus

Hanke on erinomainen esimerkki yhteistyöstä eri osapuolien kesken. Forum Virium on vastannut hankekokonaisuudesta ja toiminut sen ohjaajana. Stara puolestaan poisti kuorma-autosta dieselmoottorin ja polttoainetankit, ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT teki Staralta saadun datan pohjalta mallinnuksen, jonka avulla määriteltiin moottorin ja akuston mitoitusta.

Hankkeen toteuttavana voimana on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulu, joka on hoitanut kuorma-auton sähköiseen voimalinjaan liittyvät kytkennät ja muut mekaaniset asennukset. Samalla hankkeesta ovat hyötyneet ammattikorkeakoulun autotekniikan opiskelijat.

Suunnannäyttäjä monella eri saralla

Nyt vihdoin sähkökäyttöisen kuorma-auton mekaaniset ja sähkötekniset muutokset ovat valmiita. Mutkia matkaan ovat tuoneet muun muassa vuoden takainen komponenttipula sekä liikesalaisuuksien setviminen. Lisäksi ajoneuvolle vaaditaan muutoskatsastus, kun siihen tehdään rakennemuutoksia. Tämäkin on haasteellista, sillä Suomessa ei ole vielä koskaan tehty muutoskatsastusta vastaavalle hyötyajoneuvolle.

eRetrofit-hankkeen taustalla vaikuttaa Helsingin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Helsingin kaupungin käyttämä henkilöautokanta onkin kovaa vauhtia sähköistymässä. Lisäksi Staran hoitamilla alueilla ovat jo vuosikausia surranneet muun muassa täyssähköinen lakaisukone sekä kadunlakaisu- ja ruohonleikkurirobotit.

Kuva: Emmi Suominen, TAMK