Turvamappi perehdyttää työhön

Muutaman vuoden Staran kaupunkitekniikan ylläpidossa käytössä ollut Turvamappi on työturvallisuuden perehdytysväline, jonka avulla ajantasaisiin turvallisuusohjeisiin voi tutustua aina tarpeen mukaan.

Staran Kimmo Varjokari, Jaana Ellonen ja Pia Huopalainen varastoympäristössä.
Turvamappi laadittiin vaarojen arviointien pohjalta, ja se on ollut käytössä parisen vuotta. Kuvassa Kimmo Varjokari, Jaana Ellonen ja Pia Huopalainen.

Staran tavoitteena on, ettei työtapaturmia tapahtuisi lainkaan. Jotta tavoitteeseen päästään, työturvallisuuteen perehdyttämiseen on panostettu viime vuosina aiempaa enemmän. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on muutaman vuoden käytössä ollut Turvamappi: se on fyysinen mappi, joka sisältää turvallisuusohjeita Staran töihin. Mappi löytyy myös sähköisesti intrasta.

Turvallisuusohjeet yhdessä paikassa

– Ajatus Turvamapin kehittämisestä lähti aikanaan siitä, että halusimme paikan, josta turvallisuusohjeet löytyisivät kootusti. Aloitimme työn sillä, että kävimme läpi jokaisen Staran osaston turvallisuusasioita. Lopulta kaupunkitekniikan ylläpidossa lähdimme työstämään ohjeistusta, kertoo projektipäällikkö Jaana Ellonen.

Ellonen selvitti, löytyykö Viherympäristöliitolta tai muilta vastaavilta tahoilta ohjeistuksia, joista ottaa mallia.

– Viherympäristöliitolta löytyi Turvamappi-merkki. Aluksi tarkoituksena oli jatkokehittää siitä valtakunnallinen opas, mutta lopulta jäimme työstämään opasta pelkästään Staran käyttöön. Saimme kuitenkin Viherympäristöliitolta luvan käyttää samaa nimeä.

Turvamappiin on laadittu ohjeistus niistä töistä ja koneista, jotka vaarojen arvioinnissa on Starassa todettu vaarallisiksi.

– Kokosin tarvittavan aineiston Starasta, ja viheralan hankkeissa julkishallintoa palvelevam Viher-Arkin Hanna Tajakka selvitti tiedot muista lähteistä ja työsti korttien tekstit. Tekstit tarkistutettiin vielä kunkin asian asiantuntijalla Starassa. Tarkistajien joukossa oli työnjohtoa, asiantuntijoita ja tuotannon työntekijöitä kaikilta Staran osastoilta eli voidaan sanoa, että Turvamapin työstöön on osallistunut koko henkilöstön kirjo.

Turvamappi vankistaa perehdyttämistä

Nyt Turvamappia hyödynnetään työturvallisuuteen perehdyttämisessä monella tavalla. Vastaavana piiripuutarhurina työskentelevä Pia Huopalainen kertoo, että Turvamapin käyttö käydään aina perehdytystilanteissa läpi. Tarkoituksena ei ole, että materiaali opiskeltaisiin heti ulkoa, vaan siihen tutustutaan pikkuhiljaa aina tilanteen niin vaatiessa.

– Tärkeintä on, että jokainen perehtyy niihin turvallisuusohjeisiin, joita tarvitaan omassa työssä. Käytännössä mappi toimii perehdyttämisen tukena. Ihmisillä on eri tapoja oppia asioita, ja monelle on hyvä juttu, jos mapista voi tarkistaa, ymmärsikö asian oikein, hän sanoo.

Myös rakentamisen työnjohtajana työskentelevä Kimmo Varjokari muistuttaa, että Turvamappiin tutustuminen kuuluu aina osaksi perehdytystä.

– Mapin käyttö riippuu työvaiheista. Erityisesti moottorisahat, raivaussahat ja muut pienkoneet ovat sellaisia, että työntekijät katsovat usein ihan mielelläänkin Turvamapin ohjeet ennen käyttöä, hän kertoo.

Varjokarin mukaan Turvamappi ei ole varsinaisesti muuttanut työtä, vaan enemmänkin vankistanut työturvallisuuteen perehdyttämistä.

– Se antaa taustatukea ja varmuutta, hän sanoo.

Samat ohjeet jokaiseen työpuhelimeen?

Jatkossa Turvamappi on tarkoitus muuttaa mobiiliapiksi. Jaana Ellonen toivoo, että mappi löytyisi jokaisen staralaisen työpuhelimesta.

– Meiltä löytyy jo turvallisuuspoikkeama-ikoni työkännyköistä valmiiksi asennettuna. Ajatuksena on, että Turvamappi löytyisi puhelimesta samalla tavalla. Tällöin mappia ei tarvitsisi ladata, ja jokaisella olisi käytössä aina päivitetty versio.

Pia Huopalainen odottaa muutosta jo innolla.

– Meille tulee kymmeniä kausityöntekijöitä, joten jokaiselle emme voi jakaa omaa kappaletta. Kansio on luettavissa taukotiloissa. Kansion selaaminen ei ole kaikille kovin toimivaa. Suunnitelmat siitä, että aineistoon voisi tutustua yhdellä klikkauksella omalla työpuhelimella, kuulostavat todella hyviltä, Huopalainen pohtii.

Seuraavaksi Turvamappi käännetään englanniksi. Näin ohjeistus tavoittaa aiempaa paremmin monikieliset työyhteisöt.

Teksti on julkaistu Stadin rakentajassa 2/2023. Teksti: Pi Mäkilä, kuva: Sami Heiskanen.