Ympäristövastuu

Selvitys jäteraportoinnin nykytilasta ja kehittämisvaihtoehdoista valmistui. Vuoden aikana panostettiin hankintojen ympäristökriteereihin. Myös ympäristövastuulliset lumenkäsittelykokeilut jatkuivat.

Kaksi Staran työntekijää kasvihuoneella leikkaamassa kukkia.

Staralla on ympäristöohjelma ja sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ympäristöohjelman tavoitteista toteutui 73 prosenttia.

Vuonna 2022 valmistui selvitys jäteraportoinnin nykytilasta ja kehittämisvaihtoehdoista. Vuoden aikana lajitteluohjeita uusittiin ja muovinkeräystä lisättiin tukikohdissa sekä työmailla. Metallijätteiden ainoaksi toimituspaikaksi valittiin Kuusakoski Oy.

Marraskuussa 2022 otettiin käyttöön ZeroWaste-siirtoasiakirjajärjestelmä, jonka kautta tieto vaarallisista jätteistä siirtyy kansalliseen Siirto-rekisteriin. Rekisterissä tiedot vaarallisista jätteistä ja niiden kuljetuksista säilyvät säilytysvelvollisuuden edellyttämät kolme vuotta.

Staran työmailta puretut katukivet kuten reuna- ja noppakivet varastoitiin uudelleenkäyttöä varten. Maamassoja kierrätettiin sekä kaupunkitason maa-ainespankin että Staran omien varastointikenttien kautta. Hiekoitushiekan hyötykäytön kehittämiseen liittyvät projektit jatkuivat.

Stara otti käyttöön biopohjaisen tiemerkintämassan omissa urakoissaan jo vuonna 2021. Vuodesta 2022 alkaen Stara on vaatinut sen käyttöä myös urakoitsijoilta.

Stara osallistui vuonna 2022 Kunta-Helmi-ohjelman Ruovikosta lentoon -hankkeeseen, jossa kohennetaan lintuvesien ja rantojen elinympäristöjä niittämällä järviruokoa ja hyödyntämällä niittomassaa esimerkiksi lintujen pesimälautoissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Kouvolan kaupunkien kanssa, ja se jatkuu lokakuuhun 2023. Hankkeessa Starassa selvitetään talvileikatun ruokomassan toimivuutta viheralueiden katteena, polkujen pinnoitteena, vieraslajikasvien torjunnassa sekä vesien puhdistuksessa.

Marraskuussa 2022 järjestettiin ympäristöaiheinen koulutus kaupunkitekniikan ylläpidon ja kaupunkitekniikan rakentamisen osastojen henkilöstölle. Koulutukseen osallistui 96 työntekijää. Tilaisuus sai hyvää palautetta, ja vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää myös muilla osastoilla.

Staran suurista kansalliset kynnysarvot ylittäneistä hankinnoista kappalemääräisesti 79 prosenttia sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti ympäristökriteerejä sisälsi jo 97 prosenttia hankinnoista. Yleisimmät kriteerit liittyivät koneiden päästöluokkiin ja palveluntuottajien ympäristöohjelmiin.

Staran logistiikkakeskus lisäsi Bosti-tilausjärjestelmään mahdollisuuden käyttää eko- ja vastuullisuuskriteereitä tilausten teossa.

Kokonaisenergiankulutus 2022

Energiamuoto2015 MWh2022 MWhmuutos %
Kaukolämpö103628 076-28 %
Sähkö5 7793 939-47 %
Bensiini1 701273-83,95 %
Polttoöljy6 4243 376-47,45 %
Diesel13 02712 499-4,05 %
Uusiutuva diesel3733

Ympäristömenot 2022 (euroa)

Jätelaji20212022
Vaaralliset jätteet240 082267 797
Jätevesimaksut268 684245 760
Sekajäte321 145339 362
Rakennusjäte315 474151 808
Puutarhajäte29 74631 852
Puujäte27 01219 986
Paperijäte6 3585 809
Pahvijäte4 6711 698
Metallijäte381 334
Energiajäte12 1008 680
Biojäte6 5507 381
Yhteensä1 231 8601 081 467

Ympäristöystävällisiä kokeiluja
lumenkäsittelyyn

Stara testasi maaliskuussa lämmittämätöntä merivettä hyödyntävää lumensulatus- ja puhdistuslaitetta Helsingin Jätkäsaaressa. Kokeilun tavoitteena oli löytää uusia lumenkäsittelyratkaisuja sekä vähentää lumenkuljetuksia kaupunkialueella. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Helsingissä, kun vastaavaa laitetta testattiin asutuksen läheisyydessä ja lunta sulattava vesi pumpattiin suoraan merestä.

Kokeilusta saatiin erinomaisia tuloksia. Lumen sulattaminen laitteella osoittautui huomattavasti kustannustehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi kuin lumen kuljettaminen lumenvastaanottopaikoille. Laite käytti yhden lumikuorman sulattamiseen sähköä keskimäärin 40 kWh, mikä tarkoitti kevään 2022 sähkönhinnoilla noin viiden euron kustannusta. Keskimäärin yhden lumikuorman kuljettaminen lumen vastaanottopaikalle Helsingissä kuluttaa moninkertaisen määrän energiaa ja maksaa 80–120 euroa.

Kokeilun aikana sulatettiin 160 kuorma-autolavallista lunta kylmää merivettä hyödyntäen. Lumesta suodatettiin yli kahdeksan kuutiota roskaa eli yhdessä lumikuormassa roskaa oli noin 50 litraa. Suurin osa roskasta oli hiekoitussoraa, mutta mukana oli myös kasvomaskeja, suojahanskoja, tyhjiä tölkkejä, pulloja ja lasinpesunestepusseja. Stara testasi kahta samankaltaista laitetta jo vuonna 2021 Viikin lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Silloin kokeilussa hyödynnettiin 10–14-asteista puhdistettua jätevettä.

Keväällä 2022 Stara kokeili tiivistävää lumilinkoa kaupunkiolosuhteissa ensimmäisenä maailmassa. Patentoitu laite pystyy lumen koostumuksesta riippuen tiivistämään lumimassan tilavuuden alle puoleen, jopa neljännekseen alkuperäisestä pienentämällä sen sisältämää ilmamäärää. Näin lumenkuljetusten määrä lumenvastaanottopaikoille vähenee oleellisesti. Koekäytössä ollut lumilinko on sen toimittaneen hollantilaisyritys Snocomin ja Staran yhdessä kehittämä erityisesti pohjoisen talvia, Helsinkiä ja kaupunkiolosuhteita varten.

Stara piti Helsingin rannat puhtaina

Kesäkaudella 2022 Stara keräsi yli 100 kuutiometriä roskaa pääkaupungin rantavesistä. Aiempiin kesiin verrattuna merestä nostettiin huomattavan paljon enemmän sähköpotkulautoja. Myös yksi hylätty auto haettiin pois autottomasta Vartiosaaresta. Kaikkiaan merestä kerättyä jätettä kertyi jonkin verran edellistä kesää vähemmän. Kerätystä jätteestä muovia ja puuta oli molempia 30 kuutiometriä sekä metallia 7 kuutiometriä. Loppumateriaali, noin 35 kuutiometriä, oli orgaanista jätettä.

Stara järjesti verkkohuutokaupan kiertonet.fi-sivustolla Finlandiatalon julkisivumarmorien myymiseksi. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus ostaa kokonaisina purettuja seinälaattoja. Verkkohuutokaupassa myytiin noin 600 laattaa eli 1 000 neliötä Finlandiatalon seinää.

Pääosa purkumarmorista päätyi teolliseen uusiokäyttöön, johon tarkoitetusta 5 800 neliömetrin kokonaisuudesta Stara järjesti kesäkuussa ostotarjouskilpailun rakennus- ja kivialan toimijoille.

Takaisin Staran vuosi 2022 -etusivulle >

Kuva: Otavamedia / Sami Heiskanen