Päätöksenteko

Stara on Helsingin kaupungin sisäinen palveluntuottaja. Toimintaamme ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta. Stara kuuluu kaupungin organisaatiossa keskushallintoon.

Staran säiliöauto pesemässä Helsingin kauppatoria.

Rakentamispalveluliikelaitos Stara kuuluu kaupungin organisaatiossa keskushallintoon, jota johtaa kansliapäällikkö. Staran toimintaa ohjaa ja valvoo viisihenkinen johtokunta.

Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Vuonna 2023 alkanut toimintakausi päättyy vuonna 2025.

Vuonna 2023 rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi Timo Laitinen (sit.) ja varapuheenjohtajana Anita Hellman (SDP). Kaupunginhallitus myönsi johtokunnan varajäsen Kirsti Laine-Hendolinille eron 23.1.2023 alkaen ja valitsi tilalle Pontus Juntusen.

Johtokunta kokoontui vuonna 2023 yhteensä 13 kertaa. Johtokunnan esittelijänä toimi Staran toimitusjohtaja Timo Martiskainen. Johtokunta käsitteli 123 asiaa, joista vakioasioita oli 65, hankintapäätöksiä 49 ja muita päätöksiä 9.

Staran johtokunta

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Timo Laitinen (sit.)Maarit Toveri (Kok.)
Anita Hellman (SDP)Kalle Mikkolainen (SDP)
Vellu Taskila (Vihr.)Anna Laine (Vihr.)
Nina Sundell (kaupunkiympäristön toimiala)Pontus Juntunen (kaupunginkanslia), Kirsti Laine-Hendolin (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) 23.1.2023 saakka
Markus Kühn (kaupunginkanslia)Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)

Kehittämis- ja tuottavuusohjelma jatkui

Kaupunginhallitus teki marraskuussa 2020 päätöksen Helsingin kaupungin teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista ja vuoden 2024 tavoitetilasta, minkä seurauksena Staran tuotantoon kohdistuu supistamispaineita.

Tavoitetilan saavuttamiseksi kaupunginhallitus kehotti Staraa valmistelemaan kehittämis- ja tuottavuusohjelman. Ohjausryhmä ja Staran johtokunta hyväksyivät kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton helmikuussa 2022, ja se toteutetaan vuosina 2022–2024.

Staran tuottavuustyötä ohjaa ja seuraa kaupunkitasoinen ohjausryhmä. Vuonna 2023 ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma Keton toimien riittävyyttä ja avainmittareita seurattiin ohjausryhmän lisäksi Staran johtokunnassa sekä Staran kokousrakenteessa johdon tuloskokouksissa, yksikönjohtajien kokouksissa, henkilöstötoimikunnassa sekä osastojen, tuotantoyksiköiden ja työyksiköiden tuloskokouksissa.

Henkilöstölle kehittämis- ja tuottavuusohjelman etenemisestä kerrottiin myös puolivuosittain järjestettävissä yhteistoimintafoorumeissa, toimitusjohtajan hanke- ja tilannekatsausvideoilla sekä kaupunkitekniikan ylläpidon henkilöstöinfoissa.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman kaupunkitason ohjausryhmä (31.12.2023)

JäsenOrganisaatio
Mikko Kiesiläinen (puheenjohtaja)kaupunginkanslia
Markus Kühnkaupunginkanslia
Ville Vastamäkikaupunginkanslia
Pontus Juntunenkaupunginkanslia
Kari Pudaskaupunkiympäristön toimiala
Stefan Fröbergkulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Timo MartiskainenStara, toimitusjohtaja
Timo LaitinenStara, johtokunnan puheenjohtaja
Jari Kyngäs, varajäsen Tiia SirénStara, henkilöstön edustaja
Juha Kesänen (sihteeri)kaupunginkanslia

Suuria muutoksia Staran hoidossa oleviin alueisiin

Kaupunginhallitus linjasi, että Staran hoidossa on vuoden 2024 lopulla noin puolet Helsingin ylläpidettävästä katu- ja viheralueesta. Ensimmäiset historiallisen suurista katu- ja viheralueiden ylläpidon aluemuutoksista toteutuivat 1.10.2023. Staran vanhoista hoitoalueista poistuivat muun muassa Ala-Malmin ja Tapanilan alue sekä Kivikon, Kontulan, Myllypuron ja Marjaniemen alueet. Samalla Staran hoitoon palautuivat Lauttasaari, Munkkiniemi ja Kulosaari.

Vuoden 2023 lopussa Staran hoidossa oli noin 57 prosenttia Helsingin kaduista ja viheralueista. Vuoden 2024 lokakuussa alue pienenee edelleen niin, että Stara hoitaa hieman alle puolet Helsingistä ja yksityiset urakoitsijat toisen puolen. Tällöin Stara toimii pääosin Kehä ykkösen eteläpuolella, kolmanneksen pienemmällä alueella verrattuna kaupunginhallituksen päätöstä edeltävään aikaan.

Staran organisaatio (31.12.2023)

Staran organisaatiorakenne; toimitusjohtaja Timo Martiskaisen alla on kuusi osastoa; kaupunkitekniikan rakentaminen, johtajana Rainer Sirén; kaupunkitekniikan ylläpito, johtajana Ville Alatyppö, rakennustekniikka, johtajana Kari Haapaniemi; ympäristönhoito, johtajana Antti Rautiainen; logistiikka, johtajana Sami Aherva sekä hallinto, johtajana Ilpo Laitinen.

Takaisin Staran vuosi 2023 -etusivulle >

Kuva: Veikko Somerpuro