Herttoniemen katutöiden toinen vaihe on valmistumassa – urakan jälkeen liikkuminen alueella on aiempaa turvallisempaa ja sujuvampaa

Herttoniemen yritysalueen katujen peruskorjauksen toinen urakkavaihe päättyy vuoden lopussa. Kuitenkin runsaan lumentulon vuoksi osa asfaltoinneista siirtyy kevääseen. Peruskorjauksen myötä liikkuminen alueella helpottuu, hulevesien hallinta paranee ja kunnallistekniikka vastaa uusien asukkaiden tarpeisiin. Pääurakoitsijana urakassa on toiminut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Rakennusmonttu Laivalahdenkadulla. Monttu on tuettu pilarein ja etualalla on iso valettu koontikaivo.
Kuva: Sitowise / Kirsikka Mattila

Kunnallistekniikka sekä katujen rakenteet ja pinnat on uusittu kuluneen vuoden aikana Laivalahdenkadulla sekä Insinöörinkadulla ja Työnjohtajankadulla. Osa pintarakenteiden rakentamisesta ja muista viimeistelyistä jää kevääseen, jotta niistä saadaan laadukkaita ja kestäviä.

Jo noin vuosi sitten valmistuivat Laivalahdenkadun alkuosuus Linnanrakentajantien ja Suunnittelijankadun välillä, Suunnittelijankatu sekä Itäväylän ramppi.

Alueelle on rakennettu yksisuuntaisia pyöräteitä, jolloin jalkakäytävä voidaan varata yksin jalankulkijoille. Bussipysäkkien paikkoja on tarkistettu ja niiden yhteyteen on rakennettu uusia pysäkkialueita. Uudet pysäkit otetaan käyttöön keväällä, kun pintarakenteet ovat valmiit.

– Lisäksi alueelle on toteutettu monia pieniä uudistuksia, jotka jäsentävät ja helpottavat liikkumista. Näkövammaisten kulkua ohjaavat noppakiviraidat ja risteysalueiden pyöräilylinjoja jäsentävä väriasfaltti ovat esimerkkejä näistä uudistuksista, kertoo rakennuspäällikkö Veli-Pekka Perttinä Starasta.

Hulevesien hallinta paranee

Alueen hulevesien hallinta paranee, sillä jatkossa Herttoniemen jätevedet ja hulevedet eriytetään.

– Sekä tiiviimpi rakentaminen että ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sateet lisäävät hulevesien määrää. Isompiin putkiin on myös hyvä yhdistää hulevesiä entistä laajemmalta alueelta. Teimme työtä kasvavan alueen asukkaiden tarpeisiin, sanoo Perttinä.

Yksi urakan haastavimmista työvaiheista liittyi hulevesien hallintaan, sillä pituudeltaan 80-metrinen ja läpimitaltaan 1,4-metrinen hulevesiputki juntattiin Itäväylän alitse kivikkoisten maakerrosten läpi. Putki kulkee nyt Työnjohtajankadun päästä Oravapuistoon.

Työt Herttoniemessä jatkuvat

Kaikki ajoradat ovat urakka-alueella jo käytössä. Kuitenkin Laivalahdenkadun pyöräliikenne kulkee ensi kesään asti vanhaa kävely- ja pyörätietä viheralueen keskellä. Silloin Työnjohtajankatu, Insinöörinkatu ja osa Laivalahdenkatua saavat vielä pinta-asfaltit. Lisäksi tiemerkinnät ja kiveykset viimeistellään.

Herttoniemen yritysalueelle on rakennettu syksystä 2020 lähtien katuja ja asennettu niiden alle viemäreitä, vesijohtoja, tietoliikennekaapeleita ja muuta kunnallistekniikkaa. Katujen uudistus jatkuu vielä vähintään vuoteen 2026. Urakka jakautuu useisiin vaiheisiin, joista Stara on toistaiseksi toiminut urakoitsijana ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa. Syksyllä 2023 alkaa Linnanrakentajantien peruskorjaus.

Hankkeesta saa tietoa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/herttoniemenkadut sekä Facebookista: facebook.com/herttoniemenkadut

Kuva: Sitowise / Kirsikka Mattila