Lumikokeiluja ja 110 000 ryhmäkasvia – Staran vuosikertomus ilmestyi

Staran vuosi 2022 toi mukanaan niin onnistumisia kuin uusia haasteita: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loi epävarmuutta ja nosti hintoja. Rakentamispalveluliikelaitoksen taloutta rasitti myös rakentamisen töiden odottamaton väheneminen. Stara sai kuitenkin neuvoteltua ylläpidon ja ympäristönhoidon töihin lisätilauksia, ja tappio jäi pelättyä pienemmäksi.

Kolme staralaista keltaiset kypärät ja suojavaatteet päällä.
Kuva: Aki Rask

Staralla on sekä sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä että ympäristöohjelma, jonka toimenpiteiden avulla liikelaitoksen toimintaa muunnetaan aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. Vuonna 2022 ohjelman pohjalta panostettiin esimerkiksi maamassojen kierrätykseen ja biopohjaisen tiemerkintämassan käytön lisäämiseen. Euromääräisesti mitattuna Staran kansalliset kynnysarvot ylittäneistä hankinnoista 97 prosenttia sisälsi ympäristökriteerejä.

Liikelaitos kokeili Jätkäsaaressa meriveden lämpötilaa hyödyttävää lumensulatuslaitetta sekä tiivistävää lumilinkoa, joiden avulla on tarkoitus vähentää lumenkuljetuksen tarvetta ja sitä kautta päästöjä. Staran pitkän aikavälin tavoitteena on yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaa vuoteen 2033 mennessä käyttöön kaupunginosakohtaisia lumenkäsittelyä tukevia ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Yksi osa Staran perustyötä on kaduista, puistoista ja kunnallistekniikasta huolehtiminen. Vuosikertomuksessa voi tutustua Staran työkohteisiin ja tunnuslukuihin. Liikelaitos otti vuonna 2022 vastaan esimerkiksi yli 150 000 lumikuormaa, veti kaupungin alle lähes kahdeksan kilometriä vesi- ja viemäriputkea sekä kaunisti kaupunkia yli 110 000 ryhmäkasvilla.

Avoin ja innostava toimintakulttuuri vahvuutena

Staran henkilöstön määrässä on ollut laskeva trendi Staran perustamisesta vuodesta 2009 alkaen. Viime vuonna toteutetun Kunta10-kyselyn perusteella henkilöstön kokemus työn mielekkyydestä, työyhteisön yhteistyökyvykkyydestä sekä johtamisesta on säilynyt hyvällä tasolla. Etenkin työpaikan toimintakulttuuria pidetään avoimena, innostavana ja luottamusta rakentavana.

Tapaturmataajuus kasvoi vuoteen 2021 verrattuna, sillä alkuvuoden haastavat sääolosuhteet aiheuttivat paljon liukastumisia ja kaatumisia. Pitkän aikavälin tarkastelulla tapaturmatrendi on kuitenkin ollut laskeva. Kaupungin käyttöönottama Sarastia-järjestelmä toi puutteita henkilöstöraportointiin, eikä esimerkiksi lukuja sairauspoissaoloista saatu järjestelmästä.

Stara jatkoi myös tehostettua työmaaviestintää Herttoniemen ja Suomenlinnan työmailla, joista jälkimmäinen sai kunniamaininnan Helsingin kaupungin vuoden katutyömaakisassa. Kilpailussa etsittiin työmaata, jossa esimerkiksi väliaikaiset kulkureitit, viestintä ja esteettömyys on hoidettu kadun käyttäjien näkökulmasta esimerkillisesti. Viestinnän saralla Stara sai vuoden aikana Helsingin kaupungin ilmeeseen pohjautuvan uuden ilmeen ja myös uudet nettisivut ja intranetin.

Säästötavoitteet toteutuivat

Helsinki ostaa jatkossa entistä enemmän töitä ulkoisilta markkinoilta, joten Stara sopeuttaa toimintaa väheneviin ostoihin kehittämis- ja tuottavuusohjelmalla. Vuonna 2022 liikelaitos saavutti pääosin ohjelman ensimmäiset säästötavoitteet.

Vuosi piti sisällään myös strategian päivitystyön. Uuden strategian teema, Rohkeasti uutta kohti, sopii hyvin aikaan, jolloin Staran toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Suurten muutosten ja haasteidenkin keskellä asiakastyytyväisyys nousi edelleen. Kaupunkilaisille suunnatun tunnettuuskyselyn perusteella Staraan vahvimmin liitettävät ominaisuudet olivat helsinkiläisyys ja ammattimaisuus.

Lue lisää vuoden 2022 tapahtumista Staran vuosikertomuksesta.

Kuva: Aki Rask