Sähköautoja Helsingille ja satatuhatta lumikuormaa – Staran vuosikertomus ilmestyi

Staran vuosi 2021 oli vilkas. Stara tuli Helsingin apuun nopeaa reagointia vaativissa varautumisen ja valmiuden tehtävissä. Liikelaitos auttoi koronatestausasemien pystytyksessä ja suojavarustetoimitukset kaupungille jatkuivat vilkkaina. Samalla Stara hoiti häiriöttä perustehtävänsä, rakensi ja piti huolta kaduista ja puistoista, korjasi historiallisia kohteita ja huolehti luonnosta.

Mies kolaa lunta Helsingin keskustassa.
Kuva: Veikko Somerpuro

Tutustu Staran vuosikertomukseen osoitteessa www.hel.fi/stara/staran-vuosi-2021-fi.

Staran sitovana tavoitteena oli parantaa toimitilojen energiatehokkuutta edelleen. Tavoite toteutui. Ympäristöystävällisyys näkyi myös muussa toiminnassa. Liikelaitos hankki kaupungin käyttöön kuutisenkymmentä sähköautoa osana Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa. Stara vaihtoi tiemerkintämassan ympäristöystävällisempään biopohjaiseen massaan, mikä vähentää katujen kestomerkintöjen kulumisesta aiheutuvia mikromuovipäästöjä merkittävästi.

Kevättalvi 2021 oli poikkeuksellisen luminen. Kaupungin kaduilta ajettiin lumen vastaanottopaikoille yli 100 000 lumikuormaa. Stara testasi uudenlaista lumensulatuslaitetta, joka voi tulevaisuudessa vähentää lumen kuljetustarvetta. Sulatuslaite myös suodattaa lumesta lähes kaikki roskat.

Tapaturmataajuus pysyi vuonna 2021 hyvällä alhaisella tasolla ja oli 22,5. Pitkän aikavälin tarkastelussa trendi on ollut laskeva. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet Starassa vuodesta 2015 alkaen, poissaoloprosentti oli nyt 4,2.

Vuoteen mahtui myös isoja muutoksia. Helsinki on päättänyt kilpailuttaa jatkossa entistä enemmän töitä markkinoilta, ja Stara aloitti kehittämis- ja tuottavuusohjelman sopeuttaakseen toimintaansa uuteen tilanteeseen ja tehostaakseen toimintaansa. Kehittämis- ja tuottavuusohjelma toteutetaan vuosina 2021 – 2024. Sillä Stara tavoittelee edullisempia hintoja asiakkaalle ja kustannussäästöjä kaupunkitasolla työn laadusta ja asiakastyytyväisyydestä tinkimättä.

Mennyt vuosi oli Staralle taloudellisesti haasteellinen. Rakentamisen volyymi pieneni ja Staran liikevaihto laski. Kannattavuushaastetta lisäsi rakentamiskustannusten voimakas nousu. Haasteista huolimatta asiakastyytyväisyys nousi edelleen, ja suositteluluku harppasi jo yli viidenkymmenen ollen näin erinomaisella tasolla. Staran suurin asiakas on kaupunkiympäristön toimiala.

Lue lisää vuoden 2021 tapahtumista Staran vuosikertomuksesta osoitteessa www.hel.fi/stara/staran-vuosi-2021-fi

Kuva: Veikko Somerpuro