Stara sai jälleen Rakentamisen Laatu -sertifikaatin

Helsingin kaupungin oma rakentamisen, ylläpidon ja logistiikan palvelutuotanto eli Staran toiminnan laatu on jälleen arvioitu. Vuoden 2023 auditoinnissa Stara uusi Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifikaatin, joka on osoitus toiminnan tasosta ja laadukkuudesta. Sertifikaatti on voimassa 2024 loppuun.

Staran työntekijä ja ajoneuvo Kauppatorilla.
Kuva: Veikko Somerpuro

Tällä auditointikierroksella Staran vahvuuksiksi todettiin muun muassa keskeisten tavoitteiden määrätietoinen vieminen toteutukseen, vuositavoitteiden säännöllinen seuranta kokouksissa, henkilöresurssien käyttöasteen nostaminen korjaamo- ja kuljetuspalveluissa, ylläpidon tarjousten ja tilausten hallinnan suunnitelmallinen uudistaminen sekä infrarakentamisen hankkeiden toistuvien piirteiden tunnistaminen ja käsittely sidosryhmien kanssa niin, että edellisen työmaan opit on hyödynnetty seuraavalla työmaalla.

Sertifikaatti kattaa Staran palvelutuotannon laajasti. Siihen sisältyvät talonrakentamisen pääurakointi, väylärakentamisen pääurakointi, putkilinjojen ja johtoverkkojen pääurakointi, viher- ja ympäristörakentamisen pääurakointi, hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi sekä projektinjohtototeutus.

Stara sai RALA-sertifikaatin ensimmäisen kerran vuonna 2018. RALA-sertifiointi on rakennusalan yrityksille räätälöity puolueeton toiminta- ja ympäristöjärjestelm­­än arviointimenettely. Arviointi perustuu auditoijien tekemiin haastatteluihin ja heidän pyytämiinsä dokumentteihin. Vuosittain toteutettavilla seuranta-arvioinneilla varmistetaan, että toiminta täyttää sertifioinnin vaatimukset ja sovittuja menettelyjä sovelletaan käytännössä.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Pirjo-Riitta Kiiskinen, 09 310 39220.