Ympäristövastuu

Uusimme ympäristöohjelmamme, kierrätimme maamassoja ja paransimme toimitilojen energiatehokkuutta. Jatkoimme lumenkäsittelyn kokeiluja ja pidimme Helsingin rannat puhtaina.

Työntekijöitä Staran kasvihuoneella.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Staran ympäristöohjelma uusittiin, ja Stara sai Ekokompassi-sertifikaatin uudelle kolmivuotiskaudelle tunnustuksena ympäristövastuullisesta toiminnastaan. Staran ympäristövastuullisuutta, ympäristötietoisuutta, johdon sitoutumista sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden hallintaa auditoitiin syyskuussa tarkastuskäynneillä Toukolan, Tuomarinkylän ja Talttakujan tukikohdissa sekä johdon ja henkilöstön haastatteluilla.

Stara sai auditoinnissa kiitosta erityisesti kemikaalien hallinnan ja vaarallisen jätteen käsittelyn selkiytymisestä. Myös materiaalihukan minimoimisessa oli edetty selvästi, mutta edistymisen mittaroinnissa oli vielä kehitettävää. Staralla on ollut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti käytössä vuodesta 2014 lähtien.

Vuonna 2023 aloitettiin järjestelyt, jotta toimistotilojen ja sosiaalitilojen HSY:n jätehinnastoon ja kotitalousjätteeseen rinnastettava jätehuolto siirtyy HSY:n järjestettäväksi vuoden 2024 alusta.

Staran työmailta puretut katukivet, kuten reuna- ja noppakivet, varastoitiin uudelleenkäyttöä varten. Maamassoja kierrätettiin sekä kaupunkitason maa-ainespankin että Staran omien varastointikenttien kautta. Sisäiseen hyötykäyttöön maamassoja käytettiin katu- ja puistotyömaille ja louhetta meritäyttöihin yhteensä yli 520 000 kuutiometriä. Muualle toimitettiin lähes 40 000 kuutiometriä hyödyntämiskelpoisia maamassoja. Hiekoitushiekan hyötykäytön kehittäminen jatkui.

Stara osallistui vuonna 2022 alkaneeseen ympäristöministeriön Kunta-Helmi -ohjelman Ruovikosta lentoon -hankkeeseen, jossa kunnostetaan Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin lintuvesiä, rantojen elinympäristöjä ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Alueilla toteutetaan järviruo’on niittoja sekä talvi- että kesäaikaan, ja niille sijoitetaan myös hankkeen työpajoissa rakennettavia pesimälauttoja. Starassa kokeillaan ja selvitetään talvileikatun järviruon hyödyntämistä muun muassa kateaineena, vieraslajikasvien torjunnassa, polkujen pinnoitteena sekä vesien suodattimena. Hanke jatkuu lokakuuhun 2024.

Vastuullisia hankintoja ja parempaa energiatehokkuutta

Staran suurista kansalliset kynnysarvot ylittäneistä hankinnoista kappalemääräisesti 99,94 prosenttia sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti ympäristökriteerejä sisälsi 99,92 prosenttia hankinnoista. Yleisimmät kriteerit liittyivät koneiden päästöluokkiin ja palveluntuottajien ympäristöohjelmiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton yhteinen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi maaliskuussa 2023 Staran vuosien 2021–2022 asfalttipäällystöiden hankinnan taidokkaimman julkisen hankinnan tittelillä. Urakoitsijoille, alihankkijoille sekä työkoneille asetettiin aiempaa tarkemmat kriteerit, jotta työmaiden päästöt laskisivat alemmalle tasolle.

Vuonna 2023 Staran tukikohdat ja työmaat käyttivät 5 271 MWh sähköä. Staran ostama sähkö oli sertifioitua tuulisähköä. Lisäksi Pallokujan tukikohdan aurinkokennosto tuotti noin 22 MWh sähköä kiinteistön kulutukseen.

Stara sai Hiilineutraali Helsinki -hankerahoitusta yhteensä 103 000 euroa neljän tukikohdan sisä- ja ulkotilojen LED-valaistuksen asentamiseen.

Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja jaksotettiin. Jaksotuksella säästettiin energiaa. Huoltotöiden yhteydessä rajoitettiin veden virtausta hanoissa ja muissa vesipisteissä, optimoitiin lämmityksen säätökäyriä ja parannettiin ilmanvaihto- ja patteriverkostoa. Nämä toimet hillitsivät lämpimän veden kulutusta ja vähensivät samalla myös energiankulutusta.

Stara ja Peab Asfalt testasivat kesän 2023 aikana Helsingin päällystystöissä sähkökäyttöistä jyrää. Sähköjyrä oli käytössä keskustassa Staran Kluuvikadun työmaalla. Laite on perinteistä jyrää hiljaisempi ja täysin hiilidioksidipäästötön vihreällä sähköllä ladattaessa.

Kokonaisenergiankulutus 2022–2023

Energiamuoto2023 MWh2022 MWhmuutos %
Kaukolämpö8 9698 07611
Sähkö5 005*3 939(27)
Bensiini241273-12
Polttoöljy2 0413 376-39
Diesel8 57912 499-31
Uusiutuva diesel4 3823 73317
* Luvussa kiinteistöt laajemmin kuin edellisvuoden tiedoissa. Siten ei ole vertailukelpoinen.

Ympäristömenot 20222023 (euroa)

Jätelaji20232022
Vaaralliset jätteet69 479267 797
Jätevesimaksut260 249245 760
Sekajäte331 007339 362
Rakennusjäte189 997151 808
Puutarhajäte9 97431 852
Puujäte12 43819 986
Paperijäte3 9635 809
Pahvijäte2 8271 698
Metallijäte1 8471 334
Energiajäte13 3948 680
Biojäte10 8307 381
Yhteensä906 0051 081 467

Stara piti Helsingin rannat puhtaina

Lumenkäsittelykokeilut jatkuivat kevättalvella 2023. Stara otti Jätkäsaaressa käyttöön uuden lumensulatus- ja puhdistuslaitteen, joka meriveden lämpöä ja veden virtausta hyödyntämällä sulattaa tunnissa keskimäärin kaksi kuorma-autokuormallista eli 22 tonnia lunta. Kevättalven 2023 lumensulatuskokeilun aikana käsiteltiin 273 kuorma-autokuormaa eli reilut 3 000 tonnia lunta.

Sulatuksen lisäksi laite puhdistaa lumesta roskat, sepelin, hiekan ja muovin, ja lopulta puhdistettu vesi johdetaan takaisin mereen. Eroteltu hiekoitushiekka voidaan kierrättää uudelleen käytettäväksi. Lumen sulattaminen paikallisesti vähentää lumenkuljetuksia ja niistä johtuvia päästöjä kaupunkialueella merkittävästi.

Stara testasi yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa myös uutta, roskat merivedestä erottavaa tekniikkaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikalla. Kokeilussa meren pohjaan asennettiin letku, josta tiheään pulppuavat ilmakuplat muodostavat roskien leviämisen estävän kuplaverhon. Kokeilu korvasi Hernesaaren verhopuomin.

Stara osallistui syyskuussa Helsingin edustalla järjestettyyn öljyntorjuntaharjoitukseen, jossa harjoiteltiin aitapuomin laskua ja nostoa. Stara on harjoituksia järjestävän Helsingin pelastuslaitoksen tärkeä kumppani. Staralla on nelisenkymmentä koulutettua kansimiestä öljypuomin käsittelyä varten.

Stara keräsi vajaat 100 kuutiometriä roskaa Helsingin rantavesistä kesäkaudella 2023. Roskaa päätyi mereen poikkeuksellisen paljon Hakaniemestä ja Kruunuvuorenrannasta, joiden siltatyömailta ajelehti rakennusjätettä lähivesille. Kerätystä jätteestä muovia oli noin 23 kuutiometriä ja metallia kuten sähköpotkulautoja, pyöriä ja ostoskärryjä 13 kuutiota. Sekä puujätettä että orgaanista jätettä kerättiin molempia reilu 30 kuutiota. Kaikkiaan merestä kerättiin jätettä jonkin verran edellisiä kesiä vähemmän.

Takaisin Staran vuosi 2023 -etusivulle >

Kuva: Veikko Somerpuro