BLOGI: Hiilivapaa Helsinki tarvitsee päästötöntä teknologiaa

Helsinki tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Staran tavoite on sitäkin tiukempi: vuosi 2030. Staran tavoitteen saavuttaminen on olennaista koko Helsingille. Ekokompassi-sertifioidussa ympäristöohjelmassamme on kirjattuna myös muita tärkeitä tavoitteita. Kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön, jotta nämä ympäristötavoitteemme toteutuvat.

Isoisänsilta Kalasataman ja Mustikkamaan välissä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä erittäin laajalti uuden teknologian käyttöönottamista omassa tuotannossamme – niin rakentamisessa, ylläpidossa kuin logistiikan palveluissa. Haluamme myös olla esimerkkinä meille alihankintapalveluja tuottaville yrityksille.

Olemme omaa tuotantoamme varten kilpailuttaneet pääenergialähteeksemme HVO-pohjaisen uusiutuvan dieselpolttoaineen. Se on uuden sukupolven jäte- ja tähdepohjainen biopolttoaine.

Olemme investoineet merkittävästi viimeisimpään ajoneuvoteknologiaan. Hankinnoissamme edellytämme myös alihankkijayrityksiltämme vähäpäästöisen kaluston käyttöä palvelutuotannossamme. Kaikissa hankintasopimuksissamme huomioidaan ympäristöön liittyvät asiat.  

Erityisen haasteellisia ovat työkoneiden melu- ja moottoripäästöt. Työkoneiden päästöt ovat suhteessa paljon suurempia kuin yleensä nykyaikaisilla autoilla. Tuotannossa tarvitsemiamme puhtaita työkoneita on valitettavasti vielä hyvin vähän markkinoilla. Lisäksi vähäpäästöiset raskaat kuorma-autot, työkoneet ja muut töissä tarvittavat laitteet ovat edelleen selkeästi polttomoottorikäyttöisiä kalliimpia.

Kehitysalusta, yhteiskehittäjä ja markkinoiden kirittäjä

Markkinoilta ei ole vielä ostettavissa päästöttömiä laitteita. Joudumme aktiivisesti kertomaan yrityksille tavoitteistamme ja tarpeistamme. Olemme tällä hetkellä tilanteessa, että haluaisimme ottaa käyttöön ajoneuvoja, joita ei ole vielä markkinoilla. Haluamme osoittaa selvästi, että meillä on kysyntää tällaisille laitteille.

Ilmiö on tuttu muistakin eurooppalaisista kaupungeista. Kaupungit käyvät esimarkkina- ja markkinavuoropuhelua EU:n alueen ajoneuvovalmistajien ja maahantuojien kanssa. Kaupungit myös toimivat yrityksille innovaatioalustoina ja veturiorganisaatioina ketterille kaupungin, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisille kokeiluille sekä uusien tuotteiden ja palveluiden konseptikehittämiselle. Näin toimii myös Stara. Pelkkä markkinoiden kanssa käytävä vuoropuhelu ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös aitoa yhdessä kehittämistä.

Stara on hyvä kehitysalusta yritysten uusille innovaatioille. Staran tuotantoon liittyviä koneita tai palveluita voidaan testata todellisessa tuotantoympäristössä. Staran tuotannossa kehitettyjä palveluja voidaan kaupungin tuotantoympäristössä myös pilotoida hallitusti ennen laajempaa kaupallistamista ja käyttöönottoa.

Olemme julkinen toimija, joten on erittäin tärkeää, että teemme esikaupallista yhteiskehittämistä vastuullisesti, tasapuolisesti ja kaikille läpinäkyvästi. Palveluiden kehittämiseen yritysten kanssa pyritään aina hakemaan verovaroihin perustuvan tulorahoituksen lisäksi jokin muu julkinen rahoitusinstrumentti. Hyödynnämme myös julkisen hankintalain mahdollistamia innovatiivisia hankintamahdollisuuksia. Yhteiseen kehittämiseen etsitään myös pelisääntöjä. Stara ei aina automaattisesti sitoudu ostamaan kaupungin tuotantoympäristössä kehitettyä laitetta tai palvelua. Joissain tapauksissa kehittämiskumppanille riittää referenssi Helsingin ja Staran kanssa tehdystä innovointityöstä.

Hiilineutraalisuus toteutuu vain tekojen kautta. Starassa me olemme muutoksen toteuttajia. Muutoksen tekemiseen tarvitsemme mukaan koko yhteistyöverkostomme.

Sami Aherva

Staran logistiikan yksikönjohtaja. Kiinnostunut digitalisaatiosta, älykkäästä teknologiasta, ekosysteemien rakentamisesta, organisaatioiden ja ihmisten oppimisesta sekä muutoksesta yhdessä tekemällä.