BLOGI: Kesäduunin kautta ammattiin

Kohta taas kajahtavat kouluissa kevätlaulut ja nuoret kirmaavat kesälaitumille. Osa heistä on jo kiikaroinut tulevaisuuteensa ja hakeutunut meille Staralle töihin. Kaupunkilaisille he näyttäytyvät katukuvassa kitkemässä ja istuttamassa kasveja, nurmikkoja ajamassa ja haravoimassa sekä työmailla rakennusapulaisina.

Kuva: Veikko Somerpuro

Kohta taas kajahtavat kouluissa kevätlaulut ja nuoret kirmaavat kesälaitumille. Osa heistä on jo kiikaroinut tulevaisuuteensa ja hakeutunut meille Staralle töihin. Kaupunkilaisille he näyttäytyvät katukuvassa kitkemässä ja istuttamassa kasveja, nurmikkoja ajamassa ja haravoimassa sekä työmailla rakennusapulaisina.  

Kausityöntekijöiden ansiosta henkilöstömäärämme kasvaa kesäkaudella 1300 hengestä jopa 1700 henkeen. Osa heistä on tullut samalla suorittamaan opintojaan Staraan. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tutkintoa varten voi hyvin tehdä myös kesällä, ja oppisopimus on tähän oiva keino. Ideanahan on saada osaavaa työvoimaa juuri omaan tarpeeseemme pitämään Stadista huolta. 

Tutkinto kokoon jopa vuodessa

Starassa on ollut eri pituisia oppisopimuksia kaikissa kuudessa yksikössämme. Perustutkintoa suorittava tekee oppisopimuksen yleensä kahdeksi vuodeksi, mutta tutkinto voi valmistua nopeamminkin. Kun oppilas on ollut meillä rakennusapulaisena tutustumassa työelämään jo yläasteella ja sitten kesätöissä työmailla, on kirvesmiehen työ osin jo tuttua. Tällöin tutkinnon on voinut tehdä jopa vuodessa, jos oppilas on suorittanut teoriaosuuden koulussa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tulevat usein joutuisasti, sillä niissä opitaan täsmällisemmin tutkinnon osien syvempää osaamista. Oppisopimus on myös nykyään mahdollista tehdä, vaikka vain tutkinnonosa kerrallaan. Lähtökohtana on aina opiskelijan osaamisvaje ja työpaikan tarjoamat mahdollisuudet.  

Ammatillisia tutkintoja on satoja erilaisia ja niihin voi yleensä koota osia myös muista tutkinnoista. Starassa on mahdollista suorittaa osia tekniikan, maa- ja metsätalousalojen, luonnontieteiden sekä kaupan ja hallinnon alojen tutkinnoista. Kun esimerkiksi kirvesmiehen tutkintoon opiskelee lisänä vaikka pintakäsittelyä, voi toimia itsenäisesti pienillä työmailla hyvinkin pitkälle. Kun on kiinnostunut oppimaan ja työmaiden tehtävät natsaavat tutkinnon vaatimuksiin, saattaa kesän lopulla odottaa sekä tutkintotodistus, ammatti että uusi työpaikka Starassa.  

Erilainen tapa oppia 

Oppisopimus on noussut esille ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen myötä 2018, mutta varsinkin nyt, kun toinen aste tuli pakolliseksi kaikille Suomen nuorille. Opimme kaikki eri tavoin, ja oppisopimus soveltuu erityisesti heille, jotka arvostavat yhteisön tukea ja yhdessä oppimista. Omassa yksikössäni Staran rakennustekniikassa on suoritettu jo satoja oppisopimustutkintoja, ja myös oppilaskanta on ollut laaja. On nuoria, uudelleen kouluttautujia, maahanmuuttajia, erityistukea tarvitsevia oppilaita, ja joitain opettajiakin on käynyt meillä työelämäjaksolla päivittämässä tietojaan.  

Kansainvälistä oppisopimusoppilasvaihtoa olemme mahdollistaneet vuodesta 2000. Siinä toisen EU-maan oppisopimusoppilas tulee meille tai meidän oma oppilaamme lähtee ulkomaille opiskelu- ja elämänkokemusta saamaan. Samalla olemme saaneet piristystä arkipuurtamiseen, kun olemme päässeet näkemään uusia tapoja tehdä työt ja samalla petraamaan kielitaitoamme. Vaihto-oppilaita on ollut esimerkiksi Itävallasta, Ranskasta ja Saksasta, ja he ovat aina olleet innokkaita oppimaan ja kertomaan kotimaansa työkulttuurista. Voi sitä naurun remakkaa, joka välillä työhalleissa raikaa!  

Oppisopimuksessa opitaan pääosin käytännön työtehtäviä tehden, ja oppimistaan voi täydentää tarvittaessa esimerkiksi oppilaitoksessa. Opiskelijalle valitaan opintojen ajaksi työpaikkaohjaaja, kuten kausityöntekijöillekin perehdyttäjä. Näin opiskelija saa tarvittavaa ohjausta ja apua. On mukava tehdä töitä kaverin kanssa, ja samalla voi jakaa hiljaista tietoa Stadin paikkojen kunnossapidosta eteenpäin seuraaville tekijöille. 

Meillä Starassa myös duunikaverit kannustavat toisiaan kerryttämään omaa osaamistaan oppisopimuksella. Pitkän perinteen innoittamana entinen Helsingin kaupungin oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo kirjoittikin Staran Konepajan oppisopimustoiminnasta kirjan ”Kaikki opettavat ja kaikki oppivat”, jota voi halutessaan tilata rakennustekniikasta.

Kesä on nuorille oiva tilaisuus nopeuttaa omaa valmistumistaan unelmien ammattiin Starassa – stadin ytimessä!

Jasmin Bertell

Jasmin Bertell 

Kirjoittaja on lifelong learning -moton suuri kannattaja ja itsekin ikuinen opiskelija työn ohessa. Hän on tullut Staraan 1996 puusepän oppisopimusoppilaaksi ammattitutkintoa suorittamaan ja toimii nyt aikuiskoulutus- ja oppisopimuskoordinaattorina rakennustekniikan teknisessä tuessa.

Kuvat: Veikko Somerpuro