BLOGI: Tulevaisuus on droonien

Starassa käytämme ilmadrooneja monessa, aina kaupunkitekniikan mittauksesta 3D-mallintamisiin, työmaatilanteiden dokumentointiin ja keväisin hiekannoston aikaan puhtaan katutilan dokumentointiin. Maadrooneja olemme kokeilleet ruohonleikkauksessa ja pian kokeilemme niiden toimintaa myös kadunharjauksessa.

Dronen lennätystä.
Kuva: Elisa Oyj

Urbaanissa ympäristössä ilmadroonin ehdoton etu on se, ettei se juutu ruuhkaan. Sen kuvausmahdollisuudet myös päihittävät normikameran mennen tullen. Tärkeimpänä ominaisuutena pidän kuitenkin sitä, että akku- tai polttokennodroonit ovat hiilidioksidipäästöttömiä.

Mikä on drooni?

Ajattelen, että kaikki kauko-ohjattavat ja liikkuvat koneet ovat drooneja. Esimerkiksi myös kauko-ohjattu auto – se monen pikkulapsen vanhemman unelma – on mielestäni drooni. Siten robotitkin ovat drooneja, joko kauko-ohjattuja (valvottuja) tai automaattisia (ohjelmoituja). Eli drooni on kauko-ohjattu tai automaattinen ja miehittämätön ilma-alus, vesialus, työkone tai kodinkone. 

Droonia voidaan käyttää esimerkiksi kartoitukseen, mittaamiseen, havainnointiin, vartiointiin, tavarankuljetukseen, viihdyttämiseen tai hoidon apuna. Droonien etuihin kuuluu muun muassa se, että ne voi lähettää paikkoihin, joissa on ihmisille vaaralliset olot. Esimerkiksi ilmadroonia voidaan käyttää sortuminen ja maanvyöryjen tutkimiseen tai radioaktiivisten olosuhteiden kartoittamiseen. Käyttötarkoituksia on lukemattomia ja niistäkin vasta vain osa on tunnistettu. Olen vakuuttanut ainakin itseni droonien hyödyllisyydestä työkavereinamme! 

Mukana kehityksen edistämisessä – DaaS-hackathon joulukuussa 2020

Järjestimme 8.-10.12.2020 droonipalveluiden tuottajille online-hackathon-tapahtuman Drone-as-a-service (DaaS). Virtuaalisen tapahtuman tarkoituksena oli etsiä ja luoda ratkaisuja helpottamaan Staran droonipalveluiden ostamista. 

Tilaisuus oli uudenlainen meille käytännön toimijoille, mutta virtuaalityökalut toimivat joustavasti. Keskustelu sujui jopa yllättävän rennosti. Hackathonin mentorit olivat Staran palvelutuotannosta, kaupunkiympäristön toimialalta ja kaupungin kansliasta. Jokainen mentori antoi hienosti panoksensa, tarvittaessa aina yömyöhään asti.

Tapahtuma poiki jokaiselta kahdeltatoista osallistujatiimiltä erilaisen ratkaisun ilmadroonien käyttöön, sisätilapaikantamiseen ja dynaamiseen hankintaan. Kisan voiton vei Pointscene et.all, ehdotuksellaan ”Stara DroneSource”. 

Hackathonia olivat Staran kanssa tekemässä Ultrahack Oy:n, Robots Expert Finland Oy:n ja Forum Virium.

Vinkit ilmadroonin hankintaan ja käyttöön

Ilmadroonia hankkiessa kannattaa ottaa huomioon, että hinnoittelun perusteet vaihtelevat. Hankkijan on osattava määritellä mitä ostaa ja määrittää kuvauskohde (katu, puisto, talo, vesistö) ja vähimmäisolosuhteet, jossa kuvaus tehdään (valon määrä, kontrastiolosuhteiden kuvantaminen). Muista myös tarkistaa kameran laatu (objektiivi, kenno). Entä onko tarpeellista tallentaa lentojen tiedot? Varmista lopuksi millaisella aikataululla tavarantoimitus toteutuu.

Olosuhteet asettavat kalustolle vaatimuksia. Standardoimattomina laitteina droonit ovat erittäin sääolosuhteista riippuvaisia. Laitteen vakaus on kiinni myös ohjaajan taidoista. Laki vaatiikin lennättäjille verkkokoulutuksen läpikäymisen. Vahinkojen varalta on syytä huomioida lennättäjän vastuuvakuutuksen kattavuus.

Kaupungeissa on myös lentokieltoalueita. Niille kuvaamaan päästäkseen tarvitaan erityislupa.

Tulevaisuus on droonien

Droonit ovat vanha keksintö ensimmäisen maailmansodan ajoilta. Droonit ovat juuri nyt vahvasti kehittyvä markkina. Niihin liitettävien komponenttien pienentyessä droonien käyttömahdollisuudet tulevat olemaan rajattomat. Tässä kehityksessä kannattaa olla mukana. Suomen innovatiivisilla kasvuyrityksillä ja fiksuilla yksilöillä on vielä paljon annettavaa.

Paavo Lehmonen

Kirjoittaja toimii logistiikan kehityspäällikkönä Starassa

Kuva: Elisa Oyj