BLOGI: Vanhassa vara parempi? Dieselauto muuntuu sähkökuormuriksi

Tukikohtamme ympäri Helsinkiä ovat täynnä hyvin hoidettua ja monikäyttöistä raskasta kalustoa. Asiassa on vain yksi haittapuoli: kalusto ei ole niin vähähiilistä kuin se voisi parhaimmillaan olla. Tavoitteena onkin siirtyä vähitellen sähköiseen kalustoon, mutta asiassa on muutama este ja hidaste. 

Staran retrokuormuria rakennellaan.
Kuva: Ruska Tapiovaara

Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee henkilöautoja hitaammin muun muassa siksi, että kuorma-autoilla ja työkoneilla on pitkä käyttöikä. Tällä hetkellä sähkökäyttöinen raskas kalusto on kallista ja sitä on huonosti saatavilla. Esimerkiksi sähköisiä kuorma-autoja ja pakettiautoja on kyllä tulossa markkinoille vielä vuoden 2020 aikana, mutta niitä valmistetaan vain pieni erä. Tällä menolla kalustomme uusiutuu harmillisen verkkaisesti.

Helsinki haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035 – ja Stara jo vuonna 2030. Liikenteen hiilipäästöjen pienentämisellä on iso rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Sähköiset ajoneuvot alentavat myös ympäristömelun määrää. Muutosta voidaan nopeuttaa muuntamalla nykyisiä kuorma-autoja ja työkoneita sähkökäyttöisiksi. Tekniikka on olemassa, ja Suomessa jo tehty kokeiluja.

Retrokuormurista ekokuormuri

Olemassa olevan ajoneuvokantamme muokkaaminen sähköiseksi vaikuttaa mielenkiintoiselta mahdollisuudelta, joka parhaimmillaan voi merkittävästi nopeuttaa vähähiiliseen liikenteeseen siirtymistä. Niinpä Stara rakentaa parhaillaan konseptia muunnossähköisestä kuorma-autosta. Projektissa siis retrokuormurista tehdään fit – siitä nimi eRetrofit.

Seitsemän vuotta käytössä olleesta kuormurista tehdään sähkökuormuri. Projektiin valittu kuorma-auto on ihan tavallinen Staran kuormuri normaaleine työlaitteineen. Nyt sen voimalinja vaihdetaan sähköiseksi ja ohjaus ohjelmoidaan uudelleen. Kokemusten perusteella laaditaan tekninen 

suunnitelma voimalinjan muutoksesta sekä sähköteknisen että mekaanisen toteutuksen osalta.

Muunnettu ajoneuvo otetaan normaaliin päivittäiseen käyttöön ja sen suoriutumista seurataan telemetrian avulla. Yksi kysymysmerkki on akun kesto, sillä eRetrofit-kuormurin tulee pärjätä tavalliselle kuorma-autolle niin, että välilataukset eivät ylitä kuljettajan tavanomaisia taukoja. Seurantajakson jälkeen kokemukset dokumentoidaan ja julkaistaan.

Projektiin valittu kuormuri on jo purettu ja sen alustaa hiekkapuhalletaan ja pohjamaalataan, jotta sähköiselle voimalinjalle saadaan puhdas asennusalusta. Keväällä vuorossa on jälkiasennus ja kesällä järjestelmien testaus. Ensimmäisiin testiajoihin päästään toivottavasti syksyllä. Toiveissa on saada sähkökuormuri pilottiajoon ja sitten hyväksyntöjen jälkeen normaaliin tuotantoon vuodenvaihteen jommallakummalla puolella.

Kasvun ja yrittäjyyden mahdollisuuksia

Projektissa on muitakin hyviä tavoitteita, kuten uuden tiedon saaminen sähköisen raskaan kaluston elinkaarikustannuksista. Tämä tieto tärkeä, jotta jatkossa investoinnit voidaan tehdä yhä paremmin perustellen ja ennakoiden. Projektissa selvitetään myös, minkälaista huoltoa kalusto tulee jatkossa vaatimaan sekä miten huolto vaikuttaa käyttökustannuksiin.

Lisäksi projektin puitteissa rakennetaan vielä tämän vuoden aikana pikalatauksen mahdollistavia yhteiskäyttölatureita sähköbussien latausasemien yhteyteen. Kun kaupungin toimijat tiivistävät yhä yhteistyötään, niin raskaan kaluston yhteiskäyttölaturit toteutuvat ja niiden käyttöaste on korkea. Ei ole järkevää rakentaa päällekkäisiä latausjärjestelmiä.

Isossa kuvassa Helsingillä ja Suomella on mahdollisuus olla raskaan ajoneuvokaluston sähköistämisen etujoukoissa, jos alan parhaat asiantuntijat saadaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Tämä luo kustannusten lisäksi mahdollisuuksia myös uudenlaiselle yritystoiminnalle, kun uusia palveluntuottaja- ja toimittajaverkostoja syntyy. Uusi yrittäjyys voi liittyä esimerkiksi ajoneuvojen konversioihin, sähköisten ajoneuvojen telemetriaan ja reittioptimointiin tai huoltoon ja kunnossapitoon. Stara haluaa osaltaan kannustaa toimittajia ja valmistajia tuottamaan palveluita, joiden avulla kaluston sähköistäminen ja ilmastotavoitteisiinsa pääseminen nopeutuvat.

Hanke kestää syyskuusta 2019 kevääseen 2021.  Hankkeen toteuttavat Stara ja Forum Virium Helsinki yhteistyökumppaneinaan Tampereen ammattikorkeakoulu sekä VTT.

Lue lisää eRetrofit-hankkeesta sen verkkosivuilta >

Paavo Lehmonen

Staran logistiikan kehityspäällikkö. Kiinnostunut puhtaammasta ja helpommasta huomisesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, järkevistä prosesseista, kuvantamisesta, hahmontunnistuksesta, droneista sekä yhdessä tekemisestä ja iloisista ihmisistä.