Ympäristön puolesta

Tuotantoassistentti Katja Wallin on yksi Staran 40 ekotukihenkilöstä, joiden tehtävänä on opastaa ja innostaa staralaisia ympäristöystävälliseen toimintaan työpaikalla.

Katja Wallin
 1. Mitä ekotukihenkilön toimenkuvaan kuuluu?

  Olen toiminut parin vuoden ajan rakennustekniikan osaston ekotukihenkilönä neuvoen ja opastaen työkavereitani muun muassa kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa. Ekotukitoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jota tehdään työpaikoilla normaalin työn ohessa.

 2. Miten päädyit ekotukihenkilöksi?

  Hain ekotukihenkilöksi omasta aloitteesta, sillä ympäristö­asiat ovat minulle tärkeitä. Mietin paljon sitä, miten voisimme vaikuttaa työntekoomme, jotta se olisi ympäristöystävällisempää ja kestävämpää.

  Kun aloitin ekotukihenkilötoiminnan, osallistuin ympäristökeskuksen järjestämään kahden päivän pituiseen koulutukseen, jossa käytiin läpi perusasioita ilmastonmuutoksesta ja ympäristöongelmista sekä mietittiin työpaikkojen ongelmatilanteita ja kuinka niitä voisi ratkaista.

 3. Miksi ekotukihenkilötoiminta on tärkeää?

  Ekotukihenkilönä oman työyhteisön ongelmakohdat huomaa nopeasti ja helposti sekä niihin on mahdollista reagoida ripeästi.

  Yhtenä haasteenamme on rakennustyömailta tukikohtiin tuleva jäte, joka jätetään usein lajittelematta sekajätelavalle. Syynä tähän lienee kiire ja se, että ympäristöasioihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan asennemuutosta ja esimerkiksi lisäopastusta.

  Ympäristötyö kuuluu osana meidän jokaisen päivittäiseen työhön, eikä sitä voi enää tänä päivänä ohittaa. Kaupungilla on laajamittaiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, joihin myös me staralaiset olemme sitoutuneet.
NimiKatja Wallin
Työnimiketuotantoassistentti
Tehtävät ja vastuut
ekotukihenkilönä
neuvominen kierrätyksessä ja jätteiden lajittelussa

Lähde: Stadin rakentaja -lehti 2 / 2019
Teksti: Otavamedia / Kati Jalagin
Kuva: Otavamedia / Roope Permanto