Stara sai tiemerkintöjen mikromuovipäästöt vähenemään – urakoitsijoille pisteitä aiempaa vähäpäästöisempien raaka-aineiden käytöstä

Staran urakoitsijat saavat nykyisin kilpailutuksessa laatupisteitä biohartsin käytöstä tiemerkinnöissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että fossiilipohjaisesta perinteisestä massasta johtuvat mikromuovipäästöt vähenevät Helsingissä jopa 19 000 kiloa vuodessa. Samalla säästyy tonnikaupalla ympäristölle haitallista hartsia.

Mies suojavaatteissa tekee suojatiemerkintöjä valkoisella massalla.

– Halusimme muuttaa tekemistämme ympäristöystävällisempään suuntaan. Otimme ensimmäisenä Suomessa omaan käyttöömme mäntyöljypohjaisen tiemerkintämassan. Vuonna 2022 aloimme antaa myös urakoitsijoille laatupisteitä biomassan käytöstä, sanoo tuotantopäällikkö Mika Honkasalo Starasta.

Perinteisessä tiemerkintämassassa pääasiallisia sideaineita ovat erilaiset polymeerit ja maaöljypohjainen hartsi, jotka kuluessaan aiheuttavat mikromuovipäästöjä. Mikäli massassa on käytetty fossiilista hartsia, mikromuovipäästöjä syntyy noin 19 painoprosenttia merkintämassasta ja ilman hartsin osuutta neljä painoprosenttia. Biomassassa maaöljy voidaan ainakin osittain korvata mäntyöljyllä, jota syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena ja jota on saatavilla myös Suomesta.

Seuraavalle urakkakaudelle suunnitelmissa biomassan osuuden nosto

Stara käyttää vuosittain jopa 100 000 kg tiepäällystemassaa kuluneiden merkintöjen uusimiseen. Etenkin vilkasliikenteisillä keskustan kaduilla merkinnät pitää uusia käytännössä joka vuosi.

Puitesopimukset ovat kolmevuotisia, ja vuosien 2022–2024 kilpailutuksessa laatupisteitä sai, mikäli massan joukossa on vähintään 30 prosenttia biomassaa. Prosenttiosuus on todennettu valmiista merkinnöistä otetuin näyttein.

– Biomassa näyttää olevan yhtä kestävää kuin perinteisetkin tiemerkinnät. Uudelle urakkakaudelle tarkoituksenamme on nostaa biomassan osuutta entisestään, Honkasalo sanoo.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on kaupungin oma palveluntuottaja, joka omalla toiminnallaan tukee Helsingin kaupungin strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteuttamista. Staran asfalttipäällystöiden hankinta, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota infrarakentamisen päästöjen alentamiseen, palkittiin vuoden 2022 taidokkaimman hankinnan palkinnolla.

Kuva: Veikko Somerpuro