Staralle vuoden taidokkaimman hankinnan palkinto

Ympäristökriteerit ja vastuullisuus olivat pääosassa, kun Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY päätti palkita Staran asfalttipäällystöiden hankinnan vuoden taidokkaimman julkisen hankinnan tittelillä.

Baana-pyöräilytie kuvattuna viistosti ylhäältä päin kohdasta, jossa näkyy eri värisiä asfaltteja.
Stara on ollut pääurakoitsijana esimerkiksi Helsingin keskustasta Ruoholahteen kulkevalla Baanalla. Pyörätiellä ja sen ympäristössä on käytetty eri tarkoituksiin erilaisia asfalttilaatuja. Kuva: Veikko Somerpuro

Staran projektipäällikkö Heikki Laristo alkoi valmistella asfalttipäällystöiden hankintojen uudistamista joulukuussa 2021. Staran ja Helsingin kaupungin aiempi selvitys oli paljastanut, että asfalttityöt ovat yksi suurimpia infrarakentamisen päästölähteitä, joten motivaatio käytänteiden muuttamiseen oli korkealla. Urakoitsijoille, alihankkijoille sekä työkoneille asetettiin aiempaa tarkemmat kriteerit, jotta työmaiden päästöt laskisivat alemmalle tasolle.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että urakoitsijoilta vaaditaan ympäristösertifikaattia ja urakkakohtaisia ympäristösuunnitelmia. Konekalustolle sekä raskaalle kuljetuskalustolle on asetettu tietyt päästöluokat, mutta sellaiset koneet, joista ei vielä ole järkevästi saatavilla ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, on rajattu kriteerien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tiehöylät, jyrsimet ja bitumiemulsiolevittimet, Laristo sanoo.

Urakoitsijoilta edellytetään myös poistetun päällysteen vastaanottamista, ja heillä on mahdollisuus käyttää vanhaa asfalttia uuden massan joukossa jopa 70 prosenttia käyttökohteesta riippuen.

– Katu- ja maalaboratoriomme mittausten mukaan urakoitsijat ovat todella käyttäneet vanhaa asfalttia merkittävissä määrin. Näin säästyy sekä sora- ja kiviainesta että myös jonkin verran bitumia. Samalla Stara ja Helsingin kaupunki säästävät jätemaksuissa, kun vanhaa asfalttia ei enää kuljeteta kaatopaikalle.

Käytännöt muuttuvat yhteistyöllä

Asfalttipäällystöiden hankinnan uudistamista edelsi aktiivinen vuoropuhelu urakoitsijoiden kanssa. Samoin Stara lähestyi rohkeasti lähikuntia, jotta kunkin kunnan linjaukset asfalttihankinnoissa olisivat samansuuntaiset. Näin urakoitsijoillakin on parempi motivaatio toteuttaa muutoksia ja niihin liittyviä investointeja, kun potentiaalisia uusia kriteerejä soveltavia tilaajia on useampia.

– Ehkä aika oli juuri nyt otollinen, sillä lähikunnat lähtivät tähän innolla mukaan. Yhteistyö on toiminut hyvin, Laristo kiittää.

Stara on jo pitkään ponnistelut erilaisin toimenpitein kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat esimerkiksi Päästöttömän työmaan Green Deal -sopimuksen kiristyvät kriteerit, Helsingin kaupunkistrategia sekä Staran suurimman asiakkaan eli kaupunkiympäristön toimialan toiveet ja vaatimukset. Nämä ovat taustatekijät myös palkinnon tuoneessa uudistuksessa.

JHNY palkitsi vuosien 2021–2022 taidokkaimmat julkiset hankinnat Kuntatalolla Helsingissä tiistaina 14. maaliskuuta. Kisan toinen finalisti oli Tuomi Logistiikka Oy erikoislääkäripalvelujen hankinnallaan.

Kuva: Veikko Somerpuro