Anbudsinfordringar

Stara ordnar försäljning av lösöre som tas ur bruk inom Helsingfors stad. Dokumenten om anbudsinfordringarna (och de bästa anbuden?) publiceras två gånger per år, på hösten och på våren. Kompletterande material till publicerade öppna anbudsinfordringar kan också publiceras i portalen HILMA för offentliga upphandlingar.

Anbudsinfordringar (endast på finska)