Fakturor som skickas till Stara

Fakturor kan skickas till Stara som e-fakturor, per e-post eller per brev. Eventuella bilagor ska alltid skickas med fakturan.

E-fakturering

Operatör: BASWARE OYJ
Förmedlarkod: BAWCFI22

Avdelningarnas EDI-signum

0037020125667618 Förvaltning och miljövård
0037020125667623 Byggteknik
0037020125667625 Logistik
0037020125667658 Stadstekniskt underhåll
0037020125667659 Stadstekniskt byggande

E-fakturor kan också skickas till Stara avgiftsfritt via Baswares leverantörsportal »

Faktura per e-post

Adress: Talpa.Liikelaitokset@hel.fi
Skriv sifferserien 9000 i början av e-postmeddelandets rubrik. På så sätt kan fakturan identifieras som riktad till Stara.

Faktura per brev

Helsingfors stad, Stara
Inköpsfakturor / avdelningens namn
PB 1675
00099 Helsingfors stad