Ledning och information

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)hel.fi
Verkställande direktör Timo Martiskainen
Tfn 040 049 7584

Kommunikationschef Päivi Seikkula
Tfn 050 428 0516

Mediatjänst, kommunikationsplanerare Marja Valjus
Tfn 040 194 5540

Informatör Janne Saavalainen
Tfn 040 139 3130
Staras informationskanaler och publikationer på finska

Stadstekniskt byggande
Enhetschef Hannu Halkola
Tfn 050 042 7730
Stadstekniskt underhåll
Enhetschef Ville Alatyppö
Tfn 040 334 5430
Byggteknik
Enhetschef Kari Haapaniemi
Tfn 050 380 1022
Miljövård
Enhetschef Antti Rautiainen
Tfn 050 070 1501
Logistik
Enhetschef Sami Aherva
Tfn 050 559 1929
Förvaltning
Enhetschef Ilpo Laitinen
Tfn 040 154 9690