Stara uusi Ekokompassi-sertifikaatin

Stara sai Ekokompassi-sertifikaatin uudelle kolmivuotiskaudelle tunnustuksena ympäristövastuullisesta toiminnastaan. Staran ympäristövastuullisuutta, ympäristötietoisuutta, johdon sitoutumista sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden hallintaa auditoitiin syyskuussa tarkastuskäynneillä Toukolan, Tuomarinkylän ja Talttakujan tukikohdissa sekä johdon ja henkilöstön haastatteluilla.

Stara sai Ekokompassi-sertifikaatin uudelle kolmivuotiskaudelle.

Auditoija antoi Staralle kiitosta erityisesti kemikaalien hallinnan ja vaarallisen jätteen käsittelyn selkiytymisestä. Monessa tukikohdassa oli myös kehitelty omia toimivia käytäntöjä, joita on mahdollista monistaa laajemmin yli osastorajojen. Myös materiaalihukan minimoimisessa oli selvästi päästy eteenpäin, mutta edistymisen mittaroinnissa on vielä parantamisen varaa.

Staralla on ollut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti käytössä vuodesta 2014 lähtien. Ekokompassi-sertifikaatti on keino todentaa organisaation ympäristövastuun taso. Ympäristöjärjestelmä auttaa tekemään ympäristötyöstä järjestelmällisempää ja hallittavampaa sekä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, ja se helpottaa ympäristötyön kehittämistä.

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti, ja yritykselle myönnetään ympäristösertifikaatti. Ympäristöohjelma räätälöidään organisaation omiin tarpeisiin, ja se tukee liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassi on yritys, jonka omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lisätiedot: ympäristöasiantuntija Marja Moisio, 09 310 28586