BLOGI: Kesäinen kaupunki hiljenee, luonto ei

Kevät oli tänä vuonna myöhässä runsaslumisen talven jälkeen, ja se on näkynyt myös luonnossa. Luonnolla on kuitenkin tapana ottaa kiinni menetetty aika, joten lyhyen kevään jälkeen ollaan jo normaalissa aikataulussa. Kiritty aikataulu tarkoittaa kuitenkin sitä, että monet työvaiheet, joita tavallisena keväänä voi jaksottaa pidemmälle aikavälille, pitää tehdä nyt samaan aikaan. Etenkin tämä näkyy vieraslajien torjunnassa ja erilaisissa niittotöissä.

Kuva: Janne Saavalainen

Vieraslajien torjunta on yksi alkukesän tärkeimmistä töistä. Kyseiset kasvit ovat yleensä peräisin puutarhoista tai puistoista, joissa niitä on käytetty koristetarkoituksessa, sillä ne kasvavat nopeasti, kukkivat komeasti ja kestävät hyvin rankkojakin olosuhteita. Villiin luontoon levitessään vieraslajit syrjäyttävät alkuperäislajistoa, mikä vaikuttaa alkuperäislajeja ravintonaan käyttävien hyönteisten määrään. Hyönteiskadosta puolestaan kärsivät niitä syövät eläimet.

Vieraslajien torunnalla siis pyritään ehkäisemään luonnon yksipuolistumista. Eniten torjutaan jättipalsamia ja kurtturuusua, jotka pitäisi saada katkaistuksi ennen kukkimista ja siementen kehittymistä, mutta kuitenkin niin, että lehdet ovat kunnolla puhjenneet. Tällöin torjuttavan lajin lisääntymis- ja leviämiskyky heikentyy tehokkaimmin. Kesä–heinäkuun aikaan torjumme vieraslajeja luonnonsuojelualueiden lisäksi myös Mustikkamaan ja Lauttasaaren luonnonmukaisilta ranta-alueilta. Elokuussa, lintujen pesintärauhoituksen jälkeen, suuntaamme kaupungin saariin torjumaan kurtturuusua, jonka siementen itävyys säilyy muuten jopa merivedessä.

Stara opastaa luonnossa liikkuvia

Heinäkuu on suosituin lomakuukausi, ja ison osan kaupunkilaisista lähtiessä matkoille jää Helsinkiin myös paljon lomalaisia, jotka haluavat turistien tapaan tutustua omaan lähiluontoonsa. Staran luontovalvoja liikkuu kesäisin maastossa valvoen luonnonsuojelualueiden suojelumääräysten noudattamista ja neuvoo kävijöitä sääntöjen noudattamisessa. Luontovalvoja seuraa suojelualueilla liikkuessaan myös luonnon tilaa ja kulumista sekä laiduneläimiä, jotka monipäisinä joukkoina pitävät rantaniittyjä avoimina.

Laiduneläimillä on tärkeä tehtävä luonnonhoitajina. Noin toukokuusta syyskuuhun laitumilla viihtyvät lampaat ja lehmät pitävät kasvillisuutta kurissa sekä vähentävät alueen ravinnemäärää. Eläinten liikkuminen laitumella myös rikkoo ja tiivistää pintamaata, mikä muuttaa kasvuolosuhteita laitumella. Ihmisen toiminnalla on hyvin vaikea saada aikaan samankaltaisia olosuhteita, joissa juuri tietynlaiseen ympäristöön sopeutuneet luonnonkasvit viihtyvät.

Toimivat reitit tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa

Kesäisen vieraslajien torjunnan ja luontovalvonnan lisäksi kesällä, kuten koko lumettomana aikana, kunnostetaan vanhoja kalusteita ja reittejä sekä rakennetaan uusia rakenteita mahdollistamaan uusilla luonnonsuojelualueilla liikkumista. Kunnostaminen on muun muassa jäteastioiden, opasteiden ja penkkien öljyämistä sekä pienimuotoista korjaamista. Uusina rakenteina tehdään esimerkiksi kulkua ohjaavia ja helpottavia polkuja ja pitkospuita, asennetaan luonnosta kertovia opasteita sekä pystytetään luonnon havainnointia mahdollistavia rakennelmia kuten piilokojuja ja tarkkailulavoja.

Tänä kesänä olemme muun muassa tehneet Vartiosaareen polkua melontarannasta pitkospuille. Parhaillaan käynnissä on myös Haltialanmetsän polkuverkoston laajentaminen: Metsä on valtakunnallisesti merkittävä alue kuusilahopuun kääväkäslajiston kannalta, ja se pitää sisällään monia arvokkaita elinympäristöjä lehtokorvista turvelehtoihin. Nyt metsään rakennetaan helppokulkuisempia kivituhka- ja pitkospuupolkuja sekä opasteita, jotka helpottavat alueella liikkumista sekä toivottavasti ohjaavat vierailijoita liikkumaan niin, ettei arvokas metsäluonto kulu.

Näkymätön työ mahdollistaa
kaupunkiluonnosta nauttimisen

Vaikka tunnelma kaupungissa muuttuukin juhannuksen jälkeen kiireettömämmäksi, luonnossa tehdään samaan aikaan näkymätöntä työtä. Tämä työ mahdollistaa kaupungin luontoelämyksistä nauttimisen kaupunkilaisille ja kaupungissa vieraileville sekä takaa arvokkaiden luontokohteiden säilymisen myös tuleville kaupunkilaisille.

Kuva: Otavamedia

Antti Helakallio

Kirjoittaja on urbaani luonnon, viheralan ja kestävän kehityksen osaaja, joka kuljeskelee koiransa kanssa kaupunkiluonnossa ja toimii palvelupäällikkönä Starassa.

Kuvituskuva: Janne Saavalainen
Henkilökuva: Otavamedia